Co to jest MammalWeb?

MammalWeb to aplikacja sieciowa, przeznaczona dla użytkowników zainteresowanych różnymi gatunkami ssaków. Jeżeli korzystasz z fotopułapek, dzięki tej stronie możesz dowolnie przesyłać i udostępniać zrobione przez Ciebie zdjęcia ssaków.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Dlaczego warto używać iMammalia?

MammalWeb pomoże Ci zobaczyć, gdzie w Europie występują poszczególne gatunki ssaków i ich siedliska. Możesz przesyłać swoje zdjęcia na stronę lub zidentyfikować gatunki przesłane przez innych użytkowników. Sprawdź ile gatunków rozpoznajesz!

Wspieraj i dzięki temu poprawiaj stan ochrony uwielbianych przez Ciebie gatunków dzikich ssaków w ich naturalnym środowisku!

To świetna okazja, aby dowiedzieć się więcej o gatunkach dzikich ssaków, wymienić się wiedzą z innymi użytkownikami i spędzić trochę czasu na łonie natury.

Zobacz fantastyczne zdjęcia ssaków w ich naturalnym środowisku. Możesz być zaskoczony, ile gatunków występuje w Twojej najbliższej okolicy.

Jakie są korzyści z użytkowania iMammalia?

Nasza wiedza o większości gatunków dzikich ssaków jest wciąż bardzo ograniczona. Mimo iż, wielokrotnie prowadzono  badania na temat ich biologii, zwykle obejmowały one małe obszary. Obecnie istotne jest poszerzenie lokalnego  punktu widzenia, tak abyśmy mogli uzyskać więcej informacji na temat różnych gatunków ssaków w szerszym kontekście.

Dzięki pomocy ekspertów i innych członków społeczności naukowej zweryfikujemy przesyłane nam dane, które trafią następnie dodo scentralizowanego repozytorium danych Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Oba te źródła prowadzą otwarte repozytoria dające możliwość pełnego wykorzystania danych w poszukiwaniu odpowiedzi na obecne i przyszłe pytania badawcze z zakresu ochrony przyrody.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć oraz fundacja naukowa, finansowana przez rządy na całym świecie. Jej głównym celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych dotyczących wszystkich form życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie świadomości, dzięki której ludzie doceniają korzyści, jakie niesie dla publikowanie otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF przyczynisz się do globalizacji wiedzy na jej temat, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, przyczyniasz się do uzupełniania zbiorów danych z całego świata, co umożliwia rozwój współpracy między naukowcami a właścicielami tych danych.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest instytucją zajmującą się niezależnym doradztwem naukowym w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywności i pasz, odżywianiem, zdrowiem i dobrostanem zwierząt, ochroną roślin i zdrowiem roślin. Opinie EFSA uwzględniane są w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym,  przyczyniając się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym.

Oto zrzut ekranu strony MammalWeb dedykowanej Traperom, przedstawiający przykładowy sposób opisu lokalizacji fotopułapki wykorzystywanej w Hiszpanii w ramach projektu ENETWILD.

 

Jak używać aplikacji?

Użytkownicy muszą się zarejestrować, a następnie mogą zostać „Trapperami” (użytkownikami fotopułapek) i / lub „Obserwatorami”. „Trapperzy” mogą dodać lokalizacje swoich fotopułapek podając ich współrzędne geograficzne, a następnie przesyłać  zarejestrowane przy ich użyciu zdjęcia. Obserwatorzy mogą natomiast identyfikować zwierzęta zarejestrowane na   przesłanych  zdjęciach.

Aby przesyłać lub identyfikować zdjęcia zrobione w Twoim kraju, wybierz projekt MammalNet.

Obserwatorzy mogą identyfikować dowolne zdjęcia znajdujące się w platformie MammalWeb lub wybrać zdjęcia z konkretnego projektu lub kraju. Użytkownicy mogą zobaczyć, z jakiego kraju pochodzą zdjęcia i otrzymać listę lokalnych gatunków do wyboru.

Oto zrzut ekranu strony zakładki „Obserwator” w platformie MammalWeb. Obraz przedstawia fragment ogona wiewiórki szarej, zarejestrowanej przy użyciu fotopułapki.

Oto zrzut ekranu strony MammalWeb, dedykowanej „Obserwatorom”, przedstawiający wiewiórkę szarą, która została zidentyfikowana na zdjęciu (patrz dolny lewy róg).

 

„Obserwatorzy” obejrzą następnie serię zdjęć, aby zidentyfikować wszystkie zwierzęta widoczne na rozwijanej liście. „Obserwatorzy” mogą stwierdzić ile zwierząt jest na zdjęciu i mogą zidentyfikować więcej niż jeden gatunek w serii zdjęć.

Wykonane zdjęcia cały czas pozostają własnością jej autora, a powiązane z nimi dane zostaną udostępnione za pośrednictwem GBIF na podstawie licencji Creative Commons (Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)). Lokalizacje fotopułapek nie będą widoczne publicznie. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z MammalWeb znajdziesz na stronie internetowej.

Kontakt

mammalweb