Co to jest MammalWeb?

MammalWeb to aplikacja sieciowa dla użytkowników zainteresowanych różnymi gatunkami ssaków, które występują w ich okolicy lub też w szerzej skali przestrzennej. Jeśli masz fotopułapkę, możesz przesyłać i udostępniać zdjęcia zrobionych przez Ciebie ssaków. Możesz też przejść do trybu online, który umożliwia wyświetlanie zdjęć przesłanych przez innych użytkowników do MammalWeb i sprawdzić, ile gatunków rozpoznajesz.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Dlaczego warto używać iMammalia?

MammalWeb pomoże Ci lepiej zrozumieć, gdzie w Europie występują poszczególne gatunki ssaków i ich siedliska. Możesz przesyłać swoje zdjęcia na stronę lub zidentyfikować gatunki z Twojej okolicy przesłane przez innych użytkowników.

Wesprzyj i popraw stan ochrony uwielbianych przez Ciebie dzikich gatunków ssaków w ich naturalnym środowisku!

To świetna okazja, aby dowiedzieć się więcej o dzikich gatunkach ssaków, wymienić się wiedzą z innymi użytkownikami i spędzić trochę czasu na łonie natury.

Zobacz fantastyczne zdjęcia dzikich gatunków ssaków w ich środowisku. Możesz być zaskoczony obecnością w Twojej okolicy zarejestrowanych przez Ciebie gatunków.

Jakie są korzyści z użytkowania iMammalia?

Nasza wiedza na temat większości dzikich gatunków ssaków jest wciąż dość ograniczona. Chociaż istnieją bardzo szczegółowe badania na temat biologii ssaków, informacje zwykle dotyczą bardzo małych obszarów. Ważne jest poszerzenie tego bardzo lokalnego punktu widzenia, abyśmy mogli uzyskać więcej informacji na temat różnych gatunków ssaków w szerszym kontekście.

  • Dzięki danym przekazanym przez użytkowników takich jak Ty, możemy lepiej zrozumieć rozmieszczenie przestrzenne oraz sezonowy i czasowy schemat przemieszczania się różnych gatunków ssaków.
  • Dzięki lepszym informacjom o tym, gdzie żyją ssaki i jak się przemieszczają, możemy lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na zmiany zasięgów gatunków oraz obecność gatunków obcych lub inwazyjnych. Możemy również lepiej zrozumieć choroby przenoszone przez dzikie gatunki ssaków, które mogą mieć wpływ na zwierzęta hodowlane i ludzi. Dobra znajomość rozmieszczenia dzikich gatunków ssaków może pomóc także w określeniu ryzyka rozprzestrzeniania się chorób i podejmowaniu decyzji na podstawie rzetelnych dowodów naukowych.
  • Kiedy zbierzemy wystarczającą ilość danych o miejscach występowania gatunków pozyskanych dzięki pomocy obywateli, będziemy w stanie nie tylko zmapować występowanie poszczególnych gatunków ssaków, ale także dostrzec nieobecność gatunków, których obecności się spodziewaliśmy. Informacje te są bardzo ważne, aby zrozumieć i dokładnie przewidzieć rozmieszczenie gatunków i wielkość ich populacji.

Będziemy mogli zweryfikować przesyłane nam dane dzięki pomocy ekspertów i innych członków społeczności naukowej. Zweryfikowane informacje zostaną przesłane do scentralizowanego repozytorium danych Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Oba te źródła są otwarte dla naukowców i specjalistów ds. zarządzania populacjami dzikich zwierząt na całym świecie, co daje możliwość z pełnego ich wykorzystania i odpowiedzi na obecne i przyszłe pytania badawcze dotyczące ochrony przyrody.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć i fundacja naukowa finansowana przez rządy na całym świecie. Jej celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych o wszystkich formach życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie kultury, dzięki której ludzie doceniają korzyści płynące z publikowania otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej, dla siebie i szerszej globalnej społeczności.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF i innych sieci informacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej, przyczynisz się do globalizacji wiedzy na temat różnorodności biologicznej, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, przyczyniasz się do łączenia zbiorów danych z całego świata, umożliwiając współpracę naukowców i pracę nad pokrewnymi zadaniami ukierunkowanymi na wspólne cele.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dostarcza Komisji Europejskiej i ogółowi społeczeństwa niezależne porady naukowe dotyczące bezpieczeństwa żywności i zagrożeń w łańcuchu żywnościowym. EFSA wykorzysta zebrane informacje na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich gatunków ssaków w celu oceny ryzyka występowania chorób dzikich i hodowlanych zwierząt oraz ludzi.

Oto zrzut ekranu strony MammalWeb dedykowanej Traperom, przedstawiający przykładową lokalizację fotopułapki użytkowanej w ramach projektu ENETWILD w Hiszpanii.

Jak używać aplikacje?

Użytkownicy muszą się zarejestrować, a następnie mogą zostać „Traperami” (użytkownikami fotopułapek) i / lub „Obserwatorami”. Po rejestracji Traperzy mogą zarejestrować lokalizacje swoich fotopułapek podając współrzędne geograficzne oraz informacje o modelu fotopułapek. Po zarejestrowaniu się na stronie Traperzy mogą przesyłać zdjęcia, a Obserwatorzy identyfikować zarejestrowane zwierzęta. Należy przesyłać tylko zdjęcia z wybranego modelu fotopułapki w danej lokalizacji. Można dodawać wiele różnych lokalizacji.

Pamiętaj, aby przesyłać lub identyfikować zdjęcia zrobione w Twoim kraju musisz wybrać projekt MammalNet.

Obserwatorzy mogą identyfikować dowolne zdjęcia w MammalWeb lub wybrać zdjęcia z konkretnego projektu lub kraju. Użytkownicy mogą zobaczyć, z jakiego kraju pochodzą zdjęcia i otrzymać listę lokalnych gatunków do wyboru. Dla łatwiejszego użytkowania stronę zaprojektowano w kilku wersjach językowych.

Oto zrzut ekranu strony Obserwator MammalWeb. Obraz przedstawia szarą wiewiórkę z opuszczonym ogonem stojącą na fotopułapcę.

Oto zrzut ekranu strony MammalWeb dedykowanej Obserwatorom, przedstawiający wiewiórkę szarą, która została zidentyfikowana na zdjęciu (patrz dolny lewy róg).

Obserwatorzy obejrzą następnie serię zdjęć, aby zidentyfikować wszystkie zwierzęta widoczne na rozwijanej liście. Obserwatorzy mogą stwierdzić, ile zwierząt jest na zdjęciu i mogą zidentyfikować więcej niż jeden gatunek w serii zdjęć.

Zdjęcia pozostaną własnością osoby, która je zrobiła, a dane ze zdjęć zostaną udostępnione za pośrednictwem GBIF na podstawie licencji Creative Commons (Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)). Użytkownicy będą mogli przeglądać zdjęcia z różnych obszarów za pomocą narzędzia do wykrywania, które jest obecnie w fazie testów beta. Lokalizacje fotopułapek nie będą ujawniane, ale zdjęcia zostaną pogrupowane, tak aby użytkownicy mieli możliwość uzyskania dostępu do bazy danych, na przykład w celu sprawdzenia różnorodności gatunków lub ich aktywności. Bardziej szczegółowe instrukcje korzystania z MammalWeb można znaleźć na stronie internetowej.

Kontakt