Jak można uczestniczyć?

Przyrodnicy, działacze na rzecz ochrony środowiska i przyrody

Dlaczego właśnie oni?

Przyrodnicy jako pierwsi zaangażowali się w zbieranie danych na temat rozmieszczenia dzikich zwierząt. Są oni entuzjastami i pasjonatami przyrody, a w wielu przypadkach ich wiedza taksonomiczna jest równa lub większa niż wiedza naukowców.

Do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody należą osoby o głębokim poczuciu odpowiedzialności za środowisko. Będąc wielkimi miłośnikami przyrody, często spędzają one czas na łonie natury i chętnie nawiązują współpracę w celu promowania jej ochrony. Wiele z nich zdaje sobie sprawę, jak ważne jest gromadzenie wysokiej jakości danych naukowych i dostrzega pilną potrzebę prowadzenia rzetelnego monitoringu przyrodniczego.

Dlaczego warto wziąć udział?

W liczbie jest siła, a wiedza naukowa wymaga wysokiej jakości danych. Dają one możliwość w pełni i obiektywnie ocenić zarówno zjawiska zachodzące w dzikiej przyrodzie, jak i stan zachowania dzikich gatunków zwierząt.

Angażując się w zbieranie danych na temat dzikich gatunków ssaków, możesz pogłębić swoją wiedzę o przyrodzie i aktywnie uczestniczyć w jej ochronie.

Stając się naukowcem amatorem, masz możliwość lepiej zrozumieć, jak działa nauka i pomóc wypracować najlepsze praktyki w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

Jak można uczestniczyć?

Aplikacja mobilna iMammalia jest prosta w obsłudze i umożliwia rejestrowanie przypadkowych obserwacji dzikich gatunków ssaków. Dołączone zdjęcia zwierząt lub śladów ich obecności, takich jak tropy, odchody czy resztki jedzenia, ułatwiają weryfikację zebranych danych.

Aplikacja MammalWeb umożliwia wszystkim osobom łatwe przesyłanie zdjęć z fotopułapek i jednocześnie chroni dane o ich dokładnej lokalizacji. Identyfikacji zdjęć dokonują osoby, które je przesłały, oraz eksperci, dzięki czemu otrzymywane dane mają dużą wartość naukową.

Aplikacja MammalWeb daje również możliwość rozpoznawania zwierząt na zdjęciach nie tylko z twoich własnych fotopułapek, ale także z fotopułapek z innych regionów zarejestrowanych przez kogoś innego. Nawet jeśli nie masz doświadczenia, szybko je zdobędziesz, dzięki czemu będziesz w stanie rozpoznać większość gatunków. Nie przejmuj się możliwymi pomyłkami. Wszystkie sklasyfikowane przez ciebie zwierzęta zostaną zweryfikowane przez innych użytkowników aplikacji.

Osoby mające większą wiedzę specjalistyczną powinny odwiedzić zakładkę „Naukowcy, specjaliści”, aby ocenić, czy aplikacja Agouti może być przydatna w ich pracy.