C'farë është MammalWeb?

MammalWeb është një platformë për të gjithë ata të cilët janë të interesuar në speciet e ndryshme të gjitarëve të cilat jetojnë në zonën e tyre ose edhe më gjerë. Nëse keni një kamera kurth, ju mund të ngarkoni dhe shpërndani fotot e gjitarëve që ju keni bërë. Gjithashtu ju mund të hyni online për të parë fotot e ngarkuara nga ju ose përdoruesit e tjerë në MammalWeb në mënyrë që të shihni sa prej tyre arrini të dalloni.

Autor: P.Palencia/SaBio-IREC

Pse duhet ta përdor?

MammalWeb mund tj’u ndihmojë të kuptoni më mire se sa të ndryshme janë speciet gjitare dhe habitatet e tyre në Europë. Ju mund të ngarkoni fotot tuaja në faqe ose të identifikoni specie nga shtëpia juaj.

Ndihmoni në ruajtjen e habitatit natyral të gjitarëve!

Është një mundësi e madhe për të mësuar më shumë mbi natyrën, të shpërndani njohuritë me përdoruesit e tjerë dhe të shpenzoni kohë në natyrë.

Shikoni foto fantastike të gjitarëve të egër në mjedisin e tyre – ju mund të surprizoheni nga specie që ndodhen rreth jush.

Cilat janë përfitimet e përdorimit?

Njohuritë tona mbi shumicën e gjitarëve janë akoma të limituara. Edhe pse ka studime shumë të detajuara mbi biologjinë e gjitarëve, inforamcioni përqëndrohet në zona shumë të vogla. Është e rëndësishme të zmadhohen zonat e studimit, në mënyrë që të kemi më shumë informacion mbi gjitarë specifikë në mjedisin e tyre të gjerë.

Ne do të mund të verifikojmë informacionin që na dërgoni me ndihmën e ekspertëve dhe pjesëtarëve të tjerë të komunitetit shkencor. Ky informacion I kolauduar do të dërgohet në një arkivë dixhitale të Global Biodiversity Information Facility (GBIF) si dhe pranë Autoritetit Europian I Sigurisë Ushqimore (EFSA), të cilat kërkuesit shkencor do ti përdorin për ti dhënë përgjigje pyetjeve mbi ruajtjen e specieve.

C'farë është GBIF?

Globalni fond za biodiverzitet (GBIF) predstavlja međunarodnu mrežu i istraživačku fondaciju koju finansiraju vlade širom sveta, čiji je cilj da omogući svima i svuda otvoren (besplatan) pristup podacima o živom svetu na Zemlji.

Važan zadatak GBIF-a je promocija kulture u kojoj ljudi prepoznaju blagodeti objavljivanja podataka o biodiverzitetu u vidu besplatnog pristupa, kako za sebe tako i za širu globalnu zajednicu.

Čineći svoje informacije dostupnim putem GBIF-a i drugih informacionih mreža o biodiverzitetu, doprinećete globalnom znanju o biodiverzitetu, kao i donošenju odluka i mera koje promovišu njegovo očuvanje i trajno korišćenje.

Čineći svoje informacije javno dostupnim mogu se spojiti baze podataka iz celog sveta, tako da istraživači mogu zajedno raditi na srodnim zadacima sa udruženim ciljem.

Përse tek EFSA (Autoriteti Europian për Sigurinë Ushqimore) ?

Evropska Agencija za bezbednost hrane (EFSA) daje Evropskoj komisiji i široj javnosti nezavisna naučna mišljenja o bezbednosti hrane i rizicima u prehrambenom lancu. EFSA će koristiti prikupljene informacije o brojnom stanju i rasprostranjenju divljih sisara za procenu rizika od bolesti koje napadaju divlje životinje, domaću stoku i ljude.

Këtu është një screenshot I faqes së kapësve në MammalWeb, e cila tregon shembullin e vendndodhjes së një kamere kurth që i përket projektit ENETWILD Spanjë.

Si mund ta përdor?

Përdoruesit duhet të regjistrohen dhe ata mund të zgjedhin të bëhen kapës ose idetifikues të imazheve. Kapësit duhet të regjistrojnë sitet e tyre të kamerave, të sigurojnë informacion mbi llojin dhe vendndodhjen e kamerës së tyre duke përdorur koordinatat gjeografike. Kur kamera të regjistrohet atëherë imazhet mund të ngarkohen dhe identifikuesit të fillojnë punën e tyre. Vetëm imazhet nga ky model I kamerës duhet të ngarkohen. Vendndodhje të ndryshme mund të shtohen.

 

Identifikuesit mund të identifikojnë cdo imazh në faqen MammalWeb, ose ata mund të zgjedhin të shikojnë imazhe nga një projekt ose shtet specifik. Përdoruesit mund të shikojnë se nga cili shtet janë kryer imazhet. Faqja është në gjuhë të ndryshme për të lehtësuar përdorimin

Këtu është një screenshot I faqes MammalWeb, ku shfaqet një ketër gri, I cili është identifikuar në imazh (shikoni poshtë majtas).

Këtu është një screenshot i faqes së identifikuesëve në MammalWeb. Ky imazh i përket një ketri gri i ulur në kamera, me bishtin i cili varet poshtë.

Identifikuesit do të shikojnë një seri imazhesh, në mënyrë që të idetifikojnë kafshët e para nga lista. Idetifikuesit mund të veshtrojnë sa specie nga një lloj kafshe është prezente në një seri fotosh.

Kontakt

mammalweb