Co to jest Agouti?

Agouti to aplikacja sieciowa zaprojektowana po to, by wspierać konkretne, lokalne projekty naukowe w kilku wybranych krajach. Wykorzystuje ona zarejestrowane obserwacje ssaków do szacowania ich liczebności i rozmieszczenia.

Z Agouti korzystają głównie naukowcy, specjaliści i przeszkoleni wolontariusze,  w oparciu o sieć fotopułapek, skonfigurowaną zgodnie z protokołami ENETWILD. Pozwala to  na utworzenie systemu stałego szacowania zagęszczeń populacji ssaków.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Dlaczego warto używać Agouti?

Pozwól nam skorzystać ze zdjęć wykonanych przy użyciu Twojej fotopułapki, a pomoże nam to odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące populacji dzikich ssaków.

Agouti wykorzystuje nowoczesny i łatwy w obsłudze interfejs, nastawiony na wydajność. Każdy może skorzystać z tej platformy, wystarczy krótkie przeszkolenie. Udostępnione przykładowe filmy wideo pozwolą Ci zapoznać się z różnymi aspektami funkcjonowania systemu.

Na platformie istnieje możliwość współpracy pomiędzy użytkownikami w celu efektywnego zarządzania danymi.

Dane są uporządkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, dzięki czemu można je bez problemu dodać do otwartych repozytoriów lub wykorzystać w późniejszych analizach.

Możesz używać aplikacji w szkoleniach lub we współpracy z innymi naukowcami.

Jakie są korzyści z użytkowania Agouti?

Nasza wiedza o większości gatunków dzikich ssaków jest wciąż bardzo ograniczona. Mimo iż, wielokrotnie prowadzono  badania na temat ich biologii, zwykle obejmowały one małe obszary. Obecnie istotne jest poszerzenie lokalnego  punktu widzenia, tak abyśmy mogli uzyskać więcej informacji na temat różnych gatunków ssaków w szerszym kontekście.

Dzięki pomocy ekspertów i innych członków społeczności naukowej zweryfikujemy przesyłane nam dane, które trafią następnie dodo scentralizowanego repozytorium danych Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Oba te źródła prowadzą otwarte repozytoria dające możliwość pełnego wykorzystania danych w poszukiwaniu odpowiedzi na obecne i przyszłe pytania badawcze z zakresu ochrony przyrody.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć oraz fundacja naukowa, finansowana przez rządy na całym świecie. Jej głównym celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych dotyczących wszystkich form życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie świadomości, dzięki której ludzie doceniają korzyści, jakie niesie dla publikowanie otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF przyczynisz się do globalizacji wiedzy na jej temat, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, przyczyniasz się do uzupełniania zbiorów danych z całego świata, co umożliwia rozwój współpracy między naukowcami a właścicielami tych danych.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest instytucją zajmującą się niezależnym doradztwem naukowym w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywności i pasz, odżywianiem, zdrowiem i dobrostanem zwierząt, ochroną roślin i zdrowiem roślin. Opinie EFSA uwzględniane są w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym,  przyczyniając się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym.

Jak używać aplikacji?

Aplikacja Agouti została stworzona z myślą o łatwym zarządzaniu i przetwarzaniu zdjęć oraz danych z fotopułapek. Nadrzędnym celem jest gromadzenie, standaryzacja i udostępnianie danych szerszej społeczności naukowej. Agouti przechowuje projekty zarówno stworzone przez instytucje, jak i osoby prywatne. Protokoły badawcze przechowują odrębne kolekcje zdjęć oraz serie zdjęć lub filmów, które pochodzą z pojedynczej fotopułapki w jednej lokalizacji.

Uczestnicy pracują nad projektami na sześciu różnych poziomach dostępności danych. Najwyższy poziom to Główny Badacz, który ma pełną kontrolę nad projektem, anajniższy, tzw.  Wolontariusz,  może jedynie opisywać przesłane do systemu zdjęcia . Każdy użytkownik może pracować na różnych poziomach dostępności w  udostępnionych mu projektach. Treści dostępne w ramach projektów nie są widoczne dla osób niebędących uczestnikami projektu. Decyzje dotyczące praw autorskich i dzielenia się danymi są podejmowane na poziomie projektu.

Uczestnicy projektu przesyłają dane z kart pamięci fotopułapek , ręcznie wprowadzają lokalizację i inne metadane. Platforma Agouti automatycznie importuje zdjęcia i pobiera daty, godziny oraz inne informacje z metadanych nagrania. Dane opisujące czas są wykorzystywane do grupowania zdjęć w sekwencje reprezentujące to samo zdarzenie (np. przejście zwierzęcia). Zdjęcia zawierające nagrania ludzi są rozpoznawane automatycznie i  odrzucane ze względu na klauzulę prywatności.

Dane można eksportować do różnych programów. Obecnie wprowadzamy narzędzia do podsumowywania danych w obrębie projektu, które przedstawiane będą w formie wykresów i tabel. Zdjęcia i dane są bezpiecznie przechowywane na serwerze uniwersyteckim, dublowane i archiwizowane w dwóch niezależnych i fizycznie oddzielnych centrach danych.

Projekt zostanie tak skonfigurowany, aby wszystkie dane mogły zostać automatycznie udostępnione, w tym także stworzone zostaną linki do automatycznego przenoszenia do stałego archiwum Zenodo i GBIF. Polecamy przesyłanie danych do GBIF lub EFSA, używając odrębnego oświadczenia na stronie internetowej.

Interfejs Agouti do opisywania sekwencji zdjęć. Formularz po prawej stronie pozwala użytkownikowi–obserwatorowi dodać jedną lub więcej obserwacji do każdej sekwencji zdjęć. Suwak pod zdjęciem umożliwia przewijanie zdjęć lub odtwarzanie całej sekwencji zdjęć jako klip wideo.

Kontakt

Agouti