O projekcie

Projekt MammalNet ma nam dać wiedzę na temat mocnych i słabych stron wykorzystania nauki obywatelskiej do monitoringu dzikich gatunków ssaków w całej Europie. Dodatkowo chcemy dowiedzieć się, jak zbierać wysokiej jakości dane i jak zachęcać ludzi do uczestnictwa w projekcie.

Czym jest nauka obywatelska?

Komisja Europejska definiuje naukę obywatelską (ang. Citizen Science) jako udział ogółu społeczeństwa w badaniach naukowych, przy wykorzystaniu intelektu, wiedzy, narzędzi i zasobów obywateli. Obywatele przekazują naukowcom zebrane przez siebie dane, które są następnie zestawiane i analizowane. Nauka obywatelska daje więc podwójną korzyść: wolontariusze zdobywają nową wiedzę, umiejętności i głębsze zrozumienie pracy naukowej, z kolei nauka staje się bardziej demokratyczna dzięki przepływie informacji między nauką a społeczeństwem.

DLACZEGO?

Obopólny wkład naukowców i obywateli czyni naukę obywatelską potężnym narzędziem. Bazuje ono na dowodach naukowych i umożliwia  podejmowanie decyzji dotyczących dzikiej przyrody.

Nauka: zdobądź dodatkową wiedzę, aby lepiej zrozumieć rzeczywiste problemy związane z zachowaniem zasobów przyrodniczych i różnorodności biologicznej.

Ochrona przyrody: wspieraj gromadzenie danych i prowadzenie badań, aby można było  lepiej chronić europejską przyrodę.

Zarządzanie populacjami dzikich gatunków zwierząt:

promuj współpracę i wiedzę bazującą na dowodach naukowych, aby pomóc w zarządzaniu zasobami dzikiej przyrody i wyeliminować źródła potencjalnego ryzyka.

Poznaj lepiej naukę i badania naukowe, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę na temat różnorodności biologicznej.

KTO?

Projekt nauki obywatelskiej jest skierowany do wszystkich, od początkujących naukowców po ekspertów z dziedziny zachowania bioróżnorodności. Mamy różne narzędzia dostosowane do wszystkich poziomów umiejętności. Nie bój się więc spróbować!

CO?

Niedawno rozpoczęliśmy pilotażową część projektu w czterech krajach, a druga faza projektu zakłada rozszerzenie go na pozostałe kraje Europy.

1) Zbieranie zdjęć z fotopułapek i przypadkowych obserwacji przez naukowców, specjalistów ds. ochrony przyrody i zarządzania populacjami dzikich zwierząt.

2) Zbieranie przypadkowych obserwacji przez wszystkich uczestników, od nowicjuszy po doświadczonych przyrodników.

3) Promowanie nauki obywatelskiej poprzez masowy otwarty kurs online (MOOC) oraz zbieranie przypadkowych obserwacji i danych z monitoringu dzikich gatunków ssaków.

JAK?

Możesz pomóc promować MammalNet za pośrednictwem mediów społecznościowych, czasopism, szkoleń i wydarzeń.

Promuj korzystanie z aplikacji w celu poprawy jakości i ilości gromadzonych danych.

Opracowaliśmy trzy bezpłatne aplikacje do zbierania wysokiej jakości danych: iMammalia, MammalWeb i Agouti. Jesteśmy również zainteresowani współpracą z innymi aplikacjami i projektami (np. TRAPPER, Observation) mającymi analogiczne cele. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

KIEDY?

PIERWSZA FAZA PROJEKTU (KRAJE PILOTAŻOWE) / Październik 2019

  • Publiczne uruchomienie projektu MammalNet.
  • Spotkania naukowców z zainteresowanymi grupami i potencjalnymi uczestnikami.
  • Udział obywateli i zbieranie danych rozpoczyna się w czterech krajach pilotażowych: Polska, Niemcy, Hiszpania i Chorwacja.

DRUGA FAZA PROJEKTU (AMBASADORZY)/ Maj 2020:

  • Pozostałe europejskie kraje zostają zaproszone do przyłączenia się do projektu. Lipiec 2020
  • Konferencja prasowa – podsumowanie wyników.

Maj 2021:

  • Ostateczne podsumowanie wyników

Szczegółowe cele projektu:

  • Zaangażowanie amatorów w gromadzenie danych na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich gatunków ssaków w Europie przy użyciu nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej (IT), takich jak platformy sieciowe, tablety, smartfony lub inne urządzenia.
  • Wprowadzenie i promowanie standardów metadanych, aby wspierać udostępnianie danych między projektami nauki obywatelskiej dotyczącymi monitoringu dzikich gatunków ssaków, a także aby wspierać interoperacyjność danych z otwartymi repozytoriami, takimi jak Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF – wszystko to przy uwzględnieniu istniejących standardów.
  • Zaproponowanie i wprowadzenie metody oceny jakości danych zebranych przez amatorów na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich gatunków ssaków oraz porównanie ich z danymi zebranymi przez naukowców.
  • Ocenę możliwości wykorzystania nauki obywatelskiej w monitoringu dzikich gatunków ssaków na poziomie europejskim oraz ograniczeń, zalet, wartości dodanych oraz najlepszych praktyk w zakresie zbierania danych i uczestnictwa obywateli w nauce.