KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

Naukowcy i specjaliści ds. ochrony przyrody i zarządzania populacjami dzikich zwierząt

Dlaczego właśnie oni?

Zdjęcia dzikich gatunków ssaków z fotopułapek dostarczają zwykle wysokiej jakości danych, które można łatwo zweryfikować.

Obecnie fotopułapki są powszechnie stosowane w badaniach naukowych i monitoringu różnorodności biologicznej m.in. przez:

– naukowców z uniwersytetów i instytutów badawczych;

– parki narodowe i nadleśnictwa;

– agencje rządowe związane ze środowiskiem;

– organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody i środowiska;

– konsultantów ds. ochrony przyrody.

 

Grupy te mogą gromadzić mnóstwo danych na temat różnych dzikich gatunków ssaków, ale ich dalsze przetwarzanie jest ograniczone ze względów logistycznych i ekonomicznych. Ponadto często dochodzi do utraty części informacji – dzieje się tak wówczas, gdy przetwarza się dane dotyczące tylko wybranych gatunków, natomiast pozostałe gatunki są pomijane, ponieważ nie mają większego znaczenia dla konkretnych badań lub lokalnych monitoringów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Aplikacje dostarczane przez MammalNet  pomagają:

– zarządzać i klasyfikować duże ilości zdjęć, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek poświęcane przez współpracujące zespoły;

– uzyskać korzyści płynące ze współpracy, poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do większej ilości danych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

– przygotować dane uzyskane według ustalonych standardów zbierania informacji, co umożliwia udostępnianie danych w Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i formatowanie ich w celu ponownego wykorzystania przez innych naukowców lub wyeksportowania do innego programu do analizy danych.

Dzielenie się tymi danymi może pozwolić znaleźć odpowiedź na różnorodne pytania naukowe, włączając takie, które wymagają wieloletnich i wielkoobszarowych danych.

Ponadto dane udostępnione w ramach projektu mogą zyskać większą reprezentatywność i niezależność.

Jak można uczestniczyć?

Aplikacja Agouti umożliwia tworzenie projektów w celu wydajnego i łatwego zarządzania zdjęciami z fotopułapek. Ułatwia opisywanie pojedynczych zdjęć lub ich sekwencji, przez co dostarcza danych do badań naukowych i monitoringu gatunków.

Jako ekspert i miłośnik przyrody możesz także przyczynić się do wzbogacenia wiedzy na temat dzikich gatunków ssaków, korzystając z innych aplikacji w projekcie MammalNet.

Aplikacja mobilna iMammalia jest prosta w obsłudze i umożliwia rejestrowanie przypadkowych obserwacji dzikich gatunków ssaków. Dołączone zdjęcia zwierząt lub śladów ich obecności, takich jak tropy, odchody czy resztki jedzenia, ułatwiają weryfikację zebranych danych.

Aplikacja MammalWeb pozwala ekspertom również identyfikować i weryfikować zdjęcia zebrane przez fotopułapki. Możesz oglądać zdjęcia z całej Europy, rozpoznawać gatunki z innych regionów i dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą z zakresu zatwierdzania zdjęć.

Aplikacja MammalWeb umożliwia wszystkim osobom łatwe przesyłanie nagrań z fotopułapek. W takim przypadku nie trzeba samemu identyfikować przesłanych przez siebie zdjęć. Ponadto tę aplikację obsługuje się prościej niż platformę Agouti, która jest dedykowana przede wszyskim naukowcom i specjalistom.