Jak można uczestniczyć?

Uczniowie, studenci i nauczyciele

Dlaczego właśnie oni?

Przygotowane przez nas aplikacje są narzędziem dydaktycznym bardzo przydatnym do promowania edukacji naukowej i świadomości ekologicznej w różnych grupach wiekowych.

W tej fazie projektu skupiliśmy się na nauczycielach, uczniach liceów i techników, studentach kierunków przyrodniczych, takich jak nauki biologiczne i środowiskowe, medycyna weterynaryjna, leśnictwo i rolnictwo.

Dlaczego warto wziąć udział?

Nauka obywatelska promuje aktywne uczestnictwo obywateli w zbieraniu informacji mających służyć ochronie przyrody.

Współudział w nagrywaniu i obserwacjach dzikich gatunków ssaków jest okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, poznania otaczającego środowiska i lepszego zrozumienia świata przyrody.

Udostępnianie danych naukowych może ułatwić znalezienie odpowiedzi na pytania w skali globalnej, na które nie da się odpowiedzieć na poziomie lokalnym. Wyniki analiz zebranych danych zostaną zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

Jak można uczestniczyć w projekcie?

W ramach projektu MammalNet zostaną przygotowane filmy szkoleniowe i bezpłatne kursy online (które wkrótce ogłosimy) przeznaczone dla uczniów, studentów i nauczycieli. Dzięki nim dowiesz się, jak najlepiej wykorzystywać nasze aplikacje i jak właściwie zarządzać danymi gromadzonymi przy użyciu tych narzędzi.

Uczestnicząc w MammalNet, dołączysz również do sieci naszych współpracowników i przyczynisz się do realizacji ogólnych celów i działań projektu.

Współpracę z nami możesz rozpocząć, korzystając z aplikacji promowanych przez projekt oraz zgłaszając i / lub identyfikując dzikie gatunki ssaków, które zaobserwowałeś w twoim bliskim otoczeniu.

Aplikacja mobilna iMammalia jest bardzo przyjazna użytkownikom. Pozwala w łatwy sposób rejestrować przypadkowe obserwacje dzikich gatunków ssaków. Jeśli dodatkowo zostaną dołączone zdjęcia zwierząt lub ślady ich obecności, takie jak tropy, odchody czy resztki jedzenia, ułatwi to weryfikację zebranych danych.

Aplikacja MammalWeb umożliwia obywatelom łatwe przesyłanie zdjęć zrobionych przez fotopułapki, a jednocześnie chroni dane dotyczące ich dokładnej lokalizacji. Dzikie gatunki ssaków są identyfikowane przez osoby przesyłające nagranie oraz przez ekspertów, dzięki czemu uzyskane dane mają dużą wartość naukową.

Aplikacja MammalWeb daje również możliwość rozpoznawania zwierząt na zdjęciach nie tylko z twoich własnych fotopułapek, ale także z fotopułapek z innych regionów zarejestrowanych przez kogoś innego. Będziesz mógł podziwiać mnóstwo fantastycznych zdjęć przesłanych przez innych uczestników projektu. Nie martw się, jeśli brakuje ci doświadczenia. W bardzo krótkim czasie będziesz w stanie nauczyć się rozpoznawać większość sfotografowanych zwierząt, a inni użytkownicy będą sprawdzać poprawność i zatwierdzać zidentyfikowane przez ciebie dzikie gatunków ssaków.