Šta je MammalWeb?

MammalWeb je internet platforma namenjena svima koji su zainteresovani za različite vrste sisara koje žive u njihovom okruženju i šire. Ako posedujete mobilnu kameru (tzv. foto klopka) možete da šaljete i delite slike sisara koje ste snimili u vašoj sredini, ili jednostavno posetite MammalWeb gde možete gledati slike koje su poslali drugi korisnici, i tako proveriti koliko poznajete i umete da razlikujete sisare.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Zašto da je koristim?

MammalWeb vam može pomoći da bolje razumete kako su različite vrste sisara i njihova staništa rasprostranjena širom Evrope. Ova platforma omogućuje da budete deo većeg naučnog projekta – sve što treba jeste da šaljete svoje slike na veb, ili da raspoznajete vrste sisara iz vaše sobe.

Pomozite da se zaštite i sačuvaju vrste sisara koje volite u njihovim prirodnim staništima!

To je sjajna prilika da naučite više o prirodi i razmenite znanje sa drugim korisnicima, kao i da doživite nezaboravne trenutke u prirodi.

Pogledajte prelepe slike divljih sisara u njihovoj životnoj sredini – bićete iznenađeni koliko se vrsta nalazi u vašoj neposrednoj blizini.

Koje su prednosti njegovog korišćenja?

Naše znanje o većini sisara još uvek je prilično ograničeno. Iako postoje vrlo detaljne studije o biologiji sisara, one su usmerene na manja prirodna područja. Važno je da se proširi ovo vrlo lokalno shvatanje, kako bismo mogli dobiti više informacija o određenim vrstama sisara u njihovom širem okruženju.

Informacije koje nam šaljete moći ćemo da proverimo i verifikujemo uz pomoć stručnjaka i drugih članova naučne zajednice. Ove potvrđene informacije biće poslate u centralnu arhivu Globalnog fonda za biodiverzitet (GBIF) i Evropske Agencije za bezbednost hrane (EFSA), koje istraživači i upravljači prirodnim resursima širom sveta mogu da koriste u sadašnjim i budućim istraživanjima, kao i za davanje odgovora na brojna pitanja u pogledu očuvanja prirode.

Zašto u GBIF?

Globalni fond za biodiverzitet (GBIF) predstavlja međunarodnu mrežu i istraživačku fondaciju koju finansiraju vlade širom sveta, čiji je cilj da omogući svima i svuda otvoren (besplatan) pristup podacima o živom svetu na Zemlji.

Važan zadatak GBIF-a je promocija kulture u kojoj ljudi prepoznaju blagodeti objavljivanja podataka o biodiverzitetu u vidu besplatnog pristupa, kako za sebe tako i za širu globalnu zajednicu.

Čineći svoje informacije dostupnim putem GBIF-a i drugih informacionih mreža o biodiverzitetu, doprinećete globalnom znanju o biodiverzitetu, kao i donošenju odluka i mera koje promovišu njegovo očuvanje i trajno korišćenje.

Čineći svoje informacije javno dostupnim mogu se spojiti baze podataka iz celog sveta, tako da istraživači mogu zajedno raditi na srodnim zadacima sa udruženim ciljem.

Zašto u EFSA?

Evropska Agencija za bezbednost hrane (EFSA) daje Evropskoj komisiji i široj javnosti nezavisna naučna mišljenja o bezbednosti hrane i rizicima u prehrambenom lancu. EFSA će koristiti prikupljene informacije o brojnom stanju i rasprostranjenju divljih sisara za procenu rizika od bolesti koje napadaju divlje životinje, domaću stoku i ljude.

Evo snimka ekrana stranice MammalWeb “Trapper” koji prikazuje jednu lokaciju mobilne kamere (tzv. foto klopka) u okviru projekta ENETWILD Španija.

Kako da je koristim?

Da biste postali korisnik MammalWeb-a treba da se registrujete i tada možete izabrati da postanete kamerman (trapper) i/ili posmatrač (spotter). Kamermani tada mogu da prijave lokacije svojih mobilnih kamera i da šalju informacije o tipu kamere i geografskim koordinatama lokacije. Kada se prijavi lokacija mobilne kamere, slike mogu da se šalju i posmatrači mogu da počnu sa prepoznavanjem životinja na slikama. Tada bi trebalo da se šalju slike jedino sa ovog modela kamere na ovoj lokaciji. Može se dodati mnogo različitih lokacija.

Ne zaboravite da odaberete projekat MammalNet za slanje slika u vašoj zemlji, ili ako više volite možete da identifikujete one slike koje su snimljene u vašoj zemlji.

Posmatrači mogu da identifikuju bilo koju od slika na MammalWeb-u, ili mogu da odluče da pogledaju slike iz nekog određenog projekta ili države. Korisnici mogu da vide iz koje zemlje su slike i daje im se lista lokalnih vrsta na izbor. Veb-sajt se nudi na više jezika radi lakšeg korišćenja.

Evo snimka ekrana stranice MammalWeb “Spotter”. Na slici je siva veverica koja sedi na kameri, a rep joj visi.

Evo snimka ekrana stranice MammalWeb “Spotter” na kojoj je prikazana siva veverica koja je identifikovana na slici (vidi dole levo).

Posmatrači će pregledati ceo niz slika kako bi prepoznali sve životinje viđene sa padajuće liste. Tako mogu da zabeleže koliko je puta svaka vrsta (ili jedinka) prisutna i mogu da prepoznaju više od jedne vrste u seriji slika.

Slike će ostati vlasništvo osobe koja ih šalje, ali podaci preuzeti sa slika biće javno dostupni putem GBIF-a pod licencom Creative Commons (Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BI-SA 4.0)). Stoga će korisnici moći da gledaju zapise iz različitih oblasti, i to pomoću alata za otkrivanje koji je trenutno u fazi testiranja. Lokacije na kojima se nalaze mobilne kamere neće biti otkrivene, ali slike su grupisane tako da korisnici mogu pristupiti bazi podataka, npr. da bi pogledali raznolikost vrsta ili njihove obrasce aktivnosti. Detaljnija uputstva za korišćenja MammalWeb-a možete pronaći na sajtu.

Detaljnija uputstva za korišćenje MammalWeb-a mogu se naći na sajtu.

Kontakt

mammalweb