Jak można uczestniczyć?

Myśliwi i leśnicy

Dlaczego właśnie oni?

Gospodarka łowiecka i leśna ma długą tradycję. Myśliwi i leśnicy wykorzystują wiedzę naszych przodków na temat tropienia i obserwacji zachowań dzikich zwierząt. Wiedza ta może być przydatna do zrozumienia otaczającego nas środowiska i odkrywania śladów obecności zwierząt.

Myśliwi i leśnicy spędzają dużo czasu na łonie natury, wykonując prace gospodarcze na zarządzanych przez siebie terenach.

Wielu z nich wykorzystuje fotopułapki, aby zdobyć dokładniejszą wiedzę o gatunkach ssaków występujących w administrowanym przez nich terenie. Informacje te mogą być bardzo przydatne w badaniach naukowych i w zarządzaniu zasobami przyrody, jednak zwykle nie są one udostępniane i wykorzystywane przez innych użytkowników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Myśliwi i leśnicy od dawna współpracują z naukowcami, dostarczając im materiały badawcze lub pozwolenia na prowadzenie badań naukowych na zarządzanych przez nich terenach. Nasz projekt może być dla nich okazją do przyjęcia roli naukowców amatorów, przyczyniających się do ochrony przyrody i zrównoważonego zarządzania jej zasobami.

Informacje na temat występowania dzikich gatunków ssaków dostarczone naukowcom w ramach współpracy dają im podstawy do podejmowania właściwych decyzji, co w konsekwencji prowadzi do zrównoważonego zarządzania zasobami przyrody.

Jak można uczestniczyć?

Aplikacja mobilna iMammalia jest prosta w obsłudze i umożliwia rejestrowanie przypadkowych obserwacji dzikich gatunków ssaków. Dołączone zdjęcia zwierząt lub śladów ich obecności, takich jak tropy, odchody czy resztki jedzenia, ułatwiają weryfikację zebranych danych.

Aplikacja MammalWeb umożliwia wszystkim osobom łatwe przesyłanie zdjęć z fotopułapek i jednocześnie chroni dane o ich dokładnej lokalizacji. Identyfikacji zdjęć dokonują osoby, które je przesłały, oraz eksperci, dzięki czemu otrzymywane dane mają dużą wartość naukową.

Aplikacja MammalWeb daje również możliwość  rozpoznawania zwierząt na zdjęciach nie tylko z twoich własnych fotopułapek, ale także z fotopułapek z innych regionów zarejestrowanych przez kogoś innego. Nawet jeśli nie masz doświadczenia, szybko je zdobędziesz, dzięki czemu będziesz w stanie rozpoznać większość gatunków. Nie przejmuj się możliwymi pomyłkami. Wszystkie sklasyfikowane przez ciebie zwierzęta zostaną zweryfikowane przez innych użytkowników aplikacji.

Osoby mające większą wiedzę specjalistyczną powinny odwiedzić zakładkę „Naukowcy, specjaliści”, aby ocenić, czy aplikacja Agouti może być przydatna w ich pracy.