Jak można uczestniczyć?

Użytkownicy fotopułapek i fotografowie

Dlaczego właśnie oni?

Fotografowie przyrody i użytkownicy fotopułapek mają dobre rozeznanie w problemach dotyczących dzikiej przyrody. Dobrze znają okolice, w których robią zdjęcia, i często spędzają w terenie wiele godzin, obserwując zmieniający się krajobraz i zachowanie dzikich zwierząt. Wielu z nich ma bardzo dobrej jakości fotopułapki oraz sprzęt fotograficzny umożliwiający przyglądanie się zwierzętom z małej odległości.

Fotografowie przyrody szczególną uwagę zwracają na jakość wykonanych zdjęć i wiele z nich często odrzucają. Jednak takie zdjęcia, które nie spełniają fotograficznych standardów, można łatwo przekształcić w wysokiej jakości dane przydatne w badaniach naukowych. Mogą one stanowić dobrą dokumentację dokonanych obserwacji zwierząt.

Dlaczego warto wziąć udział?

Fotografowie przyrody bardzo szanują naturę. Dzięki współpracy z naukowcami będą mogli dostarczać informacje o dzikich gatunkach zwierząt, co ułatwi właściwe zarządzanie zasobami przyrody.

Współpraca poprzez rejestrowanie obserwacji dzikich gatunków ssaków jest okazją do poszerzenia wiedzy na temat dzikiej przyrody i włączenia się w ochronę różnorodności biologicznej.

Jak można uczestniczyć?

Aplikacja mobilna iMammalia jest prosta w obsłudze i umożliwia rejestrowanie przypadkowych obserwacji dzikich gatunków ssaków. Dołączone zdjęcia zwierząt lub śladów ich obecności, takich jak tropy, odchody czy resztki jedzenia, ułatwiają weryfikację zebranych danych.

Aplikacja MammalWeb umożliwia wszystkim osobom łatwe przesyłanie zdjęć z fotopułapek i jednocześnie chroni dane o ich dokładnej lokalizacji. Identyfikacji zdjęć dokonują osoby, które je przesłały, oraz eksperci, dzięki czemu otrzymywane dane mają dużą wartość naukową.

Aplikacja MammalWeb daje również możliwość rozpoznawania zwierząt na zdjęciach nie tylko z twoich własnych fotopułapek, ale także z fotopułapek z innych regionów zarejestrowanych przez kogoś innego. Nawet jeśli nie masz doświadczenia, szybko je zdobędziesz, dzięki czemu będziesz w stanie rozpoznać większość gatunków. Nie przejmuj się możliwymi pomyłkami. Wszystkie sklasyfikowane przez ciebie zwierzęta zostaną zweryfikowane przez innych użytkowników aplikacji.