Šta je MammalWeb?

MammalWeb je web platforma za sve one koji su zainteresovani za različite vrste sisara koji žive u njihovom lokalnom području i šire. Ako imate kamera zamku, možete da postavljate i dijelite fotografije sisara koje ste snimili oko sebe. Ili možete da idete na web stranicu da bi pregledali fotografije koje su drugi korisnici postavili na MammalWeb i vidjeli koliko ih prepoznajete.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Zašto bi trebalo da ga koristim?

MammalWeb vam može pomoći da bolje razumijete kako su različite vrste sisara i njihova staništa raširena po Evropi. Možete da postavljate fotografije na web stranici, ili da prepoznate vrste iz sopstvenog doma.

Jer pomažete boljem očuvanju sisara koje volite u njihovim prirodnim staništima!

Ovo je sjajna prilika da naučite više o prirodi, razmijenite znanje s drugim korisnicima i provedete kvalitetno vrijeme u prirodi.

Jer možete vidjeti fantastične fotografije divljih sisara u njihovom okruženju – mogli biste se iznenaditi vrstama oko sebe.

Koje su koristi njegove upotrebe?

Naše znanje o većini sisara još uvijek je prilično ograničeno. Iako postoje vrlo detaljne studije o biologiji sisara, informacije se uglavnom koncentrišu na vrlo mala prirodna područja. Važno je proširiti ovo vrlo lokalno gledište, kako bismo mogli dobiti više informacija o određenim sisarima u njihovom širem okruženju.

Informacije koje nam šaljete moći ćemo da verifikujemo uz pomoć stručnjaka i drugih članova naučne zajednice. Ove potvrđene informacije će biti poslate u centralizovanu arhivu Globalnog fonda za biološku raznolikost (GBIF) i Evropske agencije za hranu i sigurnost (EFSA), koje istraživači i upravljači prirode širom svijeta mogu da koriste za odgovaranje na sadašnja i buduća pitanja u istraživanjima i očuvanju.

Zašto GBIF?

GBIF – Globalni fond za biološku raznolikost – međunarodna je mreža i istraživačka fondacija koju finansiraju vlade širom svijeta i čiji je cilj pružanje otvorenog pristupa podacima o svim životnim formama na Zemlji, bilo kome, bilo gdje.

Važan dio misije GBIF-a je promocija kulture u kojoj ljudi prepoznaju benefite objavljivanja otvorenog pristupa podataka o biodiverzitetu, za sebe i za širu globalnu zajednicu.

Učinivši svoje podatke dostupnim putem GBIF-a i drugih informacionih mreža o biodiverzitetu, doprinijećete globalnom znanju o biološkoj raznovrsnosti, kao i rješenjima koja promovišu njegovo očuvanje i održivu upotrebu.

Činjenjem vaših informacija javno dostupnim, skupovi podataka iz cijelog svijeta mogu se kombinovati, tako da istraživači mogu zajedno raditi na povezanim zadacima sa zajedničkim ciljem.

Zašto EFSA?

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža Evropskoj komisiji i široj javnosti nezavisne naučne savjete o sigurnosti hrane i rizicima u prehrambenom lancu. EFSA će koristiti prikupljene informacije o broju i rasprostranjenosti divljih sisara kako bi procijenila rizik od bolesti koje pogađaju divlje životinje, stoku i ljude.

Evo snimka ekrana sa stranice MammalWeb Trapper (postavljač foto -zamki), koji prikazuje primjer lokacije foto zamke u okviru projekta ENETWILD Španija.

Kako se koristi?

Korisnici se moraju registrovati, pri čemu mogu odabrati da postanu postavljači foto-zamki i/ili posmatrači. Postavljači tada mogu registrovati lokacije svojih foto-zamki, te pružiti informacije o vrsti i lokaciji foto zamke koristeći geografske koordinate. Jednom kada se registruje lokacija foto- zamke, fotografije se mogu otpremiti i posmatrači mogu početi da identifikuju životinje na slikama. Tada bi trebalo otpremati samo slike s tog modela kamere, na tom mjestu. Može se dodati mnogo različitih lokacija.

Ne zaboravite da odaberete projekat MammalNet kako biste postavljali fotografije u vašoj zemlji, ili kako biste bili u mogućnosti da identifikujete one fotografije koje su snimljene u vašoj zemlji.

Posmatrači mogu da identifikuju bilo koju od slika na MammalWeb-u, ili mogu odlučiti da pregledaju slike iz određenog projekta ili države. Korisnici mogu vidjeti iz koje su zemlje fotografije i data im je lista lokalnih vrsta kao izbor. Web stranica se nudi na više jezika radi lakšeg korišćenja.

Evo snimka ekrana sa stranice MammalWeb Spotter (posmatrač). Na slici je siva vjeverica koja sjedi na kameri, a rep joj visi prema dolje.

Evo snimka ekrana sa stranice MammalWeb Spotter (posmatrač), koji prikazuje sivu vjevericu koja je prepoznata na slici (vidi dolje lijevo).

Posmatrači će zatim pregledati niz slika kako bi identifikovali sve viđene životinje sa opadajuće liste. Posmatrači mogu da označe koliko je svake životinje prisutno i mogu da identifikuju više vrsta u jednoj seriji fotografija.

Fotografije će ostati u vlasništvu osobe koja ih postavi, ali podaci preuzeti sa njih biće otvoreno dostupni putem GBIF-a pod Creative Commons licencom (Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)). Korisnici će na kraju moći da vide zapise iz različitih oblasti, pomoću alata za pretragu koji je trenutno u fazi beta testiranja. Specifične lokacije foto-zamki se ne otkrivaju, ali slike su grupisane tako da korisnici mogu pristupiti bazi podataka da bi, na primjer, pogledali raznolikost vrsta ili obrasce aktivnosti. Detaljnija uputstva za upotrebu MammalWeb-a možete pronaći na web stranici.

Detaljnija uputstva za upotrebu MammalWeb-a možete pronaći na web stranici.

Kontakt

mammalweb