Zmiany klimatu zagrażają fokom

Zmiany klimatu zagrażają naszym oceanom i wielu zamieszkującym je gatunkom. 

Foki współdzielą środowisko morskie i lądowe podczas swojego cyklu życia i właśnie dlatego są one podatne na zmiany zachodzące w obu tych środowiskach. W rzeczywistości ani najrzadsze, ani najliczniejsze gatunki fok nie są oszczędzone przed zagrożeniem klimatycznym. Czy wiesz dlaczego?

Niektóre z czynników, które wydają się mieć wpływ na te gatunki, to:

  • W ciągu ostatnich 50 lat zmiany we wzorcach pogodowych doprowadziły do nasilenia się zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów, burze czy zwiększona intensywność opadów. Wydarzenia te mogą mieć silny wpływ na gatunki żyjących między morzem a lądem. Podczas gdy wzrost temperatury może być korzystny dla bardziej południowych gatunków, ekstremalne zjawiska pogodowe w zimniejszych obszarach mogą wymuszać zmiany związane termoregulacją ciała u zwierząt zamieszkujących chłodniejsze klimaty a nawet powodować śmierć z przegrzania u młodych osobników.
by Marcel Burkhard
  • Zmiana klimatu mogą doprowadzić do zanikania wielu miejsc odpoczynku fok. Powodzie, topnienie lodowców lub zanikanie stref chłodu powodują zubożenie obszarów, które foki wykorzystują do odpoczynku, godów lub rozrodu. Może to sprzyjać sprzyjać konkurencji między gatunkami fok korzystającymi z podobnych zasobów
by Charles J Sharp
  • Może również prowadzić do szerokoskalowych zmian w dostępności pokarmu i zwiększonej konkurencji międzygatunkowej, zmniejszając tym samym przeżycie lub zdolność reprodukcyjną fok. W przypadku braku ofiar, matki mogą nie wytwarzać wystarczającej ilości mleka, co utrudnia pomyślne przeżycie potomstwa. W rzeczywistości większość potomstwa umiera z powodu niedożywienia.
by Ingi Finnson
  • Wzrost temperatur mórz i oceanów oraz zwiększony odpływ mogą sprzyjać biotransformacji zanieczyszczeń, powodują, że zaczynają one wnikać do sieci pokarmowych
  • Zmiany klimatu sprzyjają zmianom w zasięgach występowania różnych patogenów, które mogą zmieniać dynamikę zależności żywiciel-pasożyt, zmiany ich cyklu życiowego, zwiększoną zjadliwość i nieprzewidywalne wzorce chorobowe. Ponadto stres fizjologiczny związany ze zmieniającym się klimatem w połączeniu ze zwiększoną ekspozycją na zanieczyszczenia środowiskowe osłabia funkcję odpornościową gospodarza, a tym samym zwiększa występowanie chorób.
  • Wraz ze zmniejszaniem się ilości lodu morskiego powstają nowe szlaki żeglugowe oraz zwiększa się dostępność do odległych obszarów północnych. Prowadzi to do zwiększonego ruchu statkówz wtym samym wzrostu poziomu hałasu, zanieczyszczenia chemicznego i biologicznego.
by NelsIsraelson

Gatunki te są również narażone na liczne stresogenne czynniki antropogeniczne, które mogą negatywnie wpływać na niektóre populacje i gatunki fok. Wysiłki muszą być skoordynowane z wyraźnie zaznaczonym podejściem do zarządzania, które obejmuje specyficzne dla populacji reakcje na znane stresory.

Chociaż większość gatunków fok w Europe występuje w północnych szerokościach geograficznych, na wybrzeżach Iberii można zaobserwować trzy gatunki. Foka pospolita i foka szara są najczęstszymi bywalcami i pojawiają się w miesiącach zimowych.

Możliwe jest jednak również, że zagrożona wyginięciem Mniszka śródziemnomorska, która zniknęła z zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, a żyje obecnie w Grecji i Turcji, może wkrótce zostać ponownie wprowadzona na wyspę Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie). Jej pojawienie się może służyć jako łącznik między populacjami Mauretanii i Madery. Jest to niezwykła szansa na ochronę tego południkowego gatunku.

by Melina Marcou
Kanał Twittera obecnie jest niedostępny.