iMammalia osiąga nowe horyzonty dzięki wsparciu obywateli Europy

Przyjazna w użyciu aplikacja mobilna osiągnęła ostatnio 10 000 obserwacji w rekordowym okresie

Od czasu wdrożenia projektu MammalNet (www.mammalnet.com) w Październiku 2019 (projekt finansowany przez EFSA), uczestniczący w nim wolontariusze na całym kontynencie zarejestrowali obserwacje wielu gatunków europejskich ssaków. Projekt został pierwotnie ustanowiony w 4 krajach pilotowych : Chorwacji, Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Obecnie iMammalia rozszerzyła się i została zainicjowana także w innych krajach: na obszarze Bałkanów, gdzie dostępnych informacji na temat rozmieszczenia dzikich ssaków jest niewiele, a także we Włoszech. Pierwsze wyniki są obiecujące, przed nami dalsze plany rozwoju.

MammalNet opiera się na nauce obywatelskiej, która polega na udziale społeczeństwa w badaniach naukowych, wykorzystując ich pracę, wiedzę, narzędzia i zasoby. Obywatele przekazują badaczom dane zebrane na podstawie własnych doświadczeń, którzy następnie łączą je aby wyciągnąć wnioski. Obserwacje mogą być udostępnione poprzez portal internetowy i dzięki temu stać się dostępne wszystkim naukowcom. Wkład zarówno obywateli, jak i naukowców pozwala podejmować lepsze, oparte na dowodach decyzje dotyczące dzikiej przyrody, promując tym samym jej ochronę oraz zarządzanie zasobami dzikiej przyrody w obliczu potencjalnych zagrożeń.

Istnieją trzy bezpłatne aplikacje, które pomagają w gromadzeniu danych iMammalia (aplikacja na smartfon do rejestrowania i udostępniania obserwacji ssaków); MammalWeb (platforma internetowa dla użytkowników foropułapek, na której można przesyłać i udostępniać zdjęcia); and AGOUTI (platforma internetowa wspierająca konkretne projekty mające na celu oszacowanie liczebności i rozmieszczenie ssaków. Opracowana została przez profesjonalistów, zaawansowanych przyrodników lub przeszkolonych wolontariuszy, którzy mają dostęp do rozmieszczania fotopułapek).

Od momentu rozpoczęcia projektu, na obszarze całej Europy obywatele zarejestrowali w iMammalia ponad 10 000 obserwacji dotyczących gatunków ssaków europejskich. Ponadto obywatele zgromadzili w MammalWeb ponad 80 000 sekwencji obrazów z fotopułapek.

Dane zbierane przez obywateli

Ponad 850 obywateli przyczyniło się do osiągnięcia poziomu 10 000 obserwacji. Najczęściej zgłaszanym ssakiem jest sarna (3224 obserwacji), następnie zając szarak (990), lis rudy (903), wiewiórka ruda (902), królik europejski (493) i dzik (475). Godne uwagi jest również to, że pojawiają się obserwacje gatunków o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody, takich jak niedźwiedzie, wilki, rysie, norki europejskie oraz gatunki obce i inwazyjne (np. szop pracz czy nutria).

Rycina 1. Najczęściej zgłaszane gatunki w poszczególnych krajach (obszar obrazu jest proporcjonalny do ich względnej częstotliwości zgłaszania). Czerwone pola wskazują gatunki egzotyczne. Fotografowie: Sarna europejska dzięki J. Ara Cajal; zając szarak i daniel dzięki J.M. Pérez de Ayala; dziki królik dzieki J. Blanco;  lis rudy dzięki S. Baz López; Wiewiórka ruda dzieki Manimals S.L.; Bóbr europejski dzięki Damiani; Jeż europejski dzięki CENEAM; Zając iberyjski and niedźwiedź brunatny dzięki J.L. Rodríguez; coypu by Mike Patterson; Wilk, kuna i żbik dzięki F. Cámara Orgaz; Koziorożec pirenejski dzięki Juanjo Campos; mysz dzięki A. Camoyán; wiewiórka szra dzięki Chiswick Chap; Jenot dzięki Misooksun; Żubr dzięki A. Rivas Salvador.

Kraje, w których uczestnicy przesyłają więcej obserwacji w wartościach bezwzględnych, należą do 4 początkowych krajów pilotażowych: Niemcy (4914), Polska (1799) i Hiszpania (1768) (patrz Rysunek 1). Jednak wkład w postaci nowych danych włączonych do międzynarodowych baz danych osiąga maksimum dla Chorwacji, z około 90% danych zgłoszonych dla ssaków w Globalnym Ośrodku Informacji o Różnorodności Biologicznej (GBIF). To naprawdę obiecujące! Spodziewamy się, że dane liczbowe wzrosną w ciągu najbliższych miesięcy na obszarze Bałkanów, gdzie aplikacja została niedawno wydana z lokalnymi tłumaczeniami.

Rycina 2. U góry: Najczęściej zgłaszane gatunki w poszczególnych krajach. Chorwacja, Niemcy, Polska i Hiszpania to 4 kraje pilotażowe, w których projekt rozpoczął się do końca 2019 r. Ostatnio (kwiecień 2021 r.) inne kraje włączyły się do inicjatywy MammalNet. Na dole: liczba rekordów na milion osób (powierzchnia jest proporcjonalna do wartości).

Co ciekawe, chociaż zablokowanie spowodowane pandemią COVID-19 wpłynęło na poprzednio rosnący trend liczby rekordów zbieranych dziennie (połowa marca 2020 r.,  Rycina 3), iMammalia definitywnie zakorzeniła się wśród obywateli Europy w 2021 r., a obecnie wykazujemy bardzo pozytywny rosnący trend.

Rycina 3. Liczba rekordów zbieranych dziennie przez aplikację iMammalia w całej Europie. Strzałka wskazuje pierwszą blokadę z powodu COVID-19 w Europie.

Osiągając ten niesamowity kamień milowy, korzystamy z okazji aby Wpoprzez projekt MammalNet podziękować wszystkim uczestnikom korzystającym z aplikacji iMammalia  lub każdej innej naszej palikacji. Przyczyniacie się Państwo do rozwoju badań, ochrony i zarządzania dzikimi gatunkami opartego na faktach. Wszyscy razem otwieramy nieodkryte wcześniej horyzonty w dziedzinie badań i ochrony dzikich ssaków.

Twitter feed is not available at the moment.