Šta je Agouti?

Agouti je web platforma dizajnirana za podršku specifičnim lokalnim projektima u svakoj pilot zemlji gdje je cilj korišćenje zabilježenih opažanja sisara u funkciji procjenjivanja broja i rasprostranjenosti različitih vrsta.

Ovo uglavnom rade profesionalci, napredni prirodnjaci i obučeni volonteri koji imaju pristup velikom broju kamera. Ako su kamere postavljene prema protokolima ENETWILD, podaci se mogu koristiti za sistematsku procjenu gustine sisara.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Zašto bi trebalo da ga koristim?

Pomažete nam da upotrijebimo vaše foto-zamke kako bismo odgovorili na važna pitanja o populacijama sisara.

Agouti koristi jednostavan i moderan interfejs koji je usmjeren ka produktivnosti. Svako ga može koristiti uz malo treninga. Dostupni su video zapisi koji demonstriraju različite aspekte sistema.

Aplikacija sarađuje sa svim korisnicima kako bi efikasno upravljala svim različitim podacima koji pristižu.

Podaci su organizovani u međunarodnim standardizovanim formatima i mogu se kasnije dodavati u otvorene arhive ili drugi program za analizu.

Aplikaciju možete koristiti za obuku svog tima saradnika ili za rad s drugim istraživačima.

Koje su koristi njegove upotrebe?

Naše znanje o većini sisara još uvijek je prilično ograničeno. Iako postoje vrlo detaljne studije o biologiji sisara, informacije se uglavnom koncentrišu na vrlo mala prirodna područja. Važno je proširiti ovo vrlo lokalno gledište, kako bismo mogli dobiti više informacija o određenim sisarima u njihovom širem okruženju.

Informacije koje nam šaljete moći ćemo da verifikujemo uz pomoć stručnjaka i drugih članova naučne zajednice. Ove potvrđene informacije će biti poslate u centralizovanu arhivu Globalnog fonda za biološku raznovrsnost (GBIF) i Evropske agencije za hranu i sigurnost (EFSA), koje istraživači i menadžeri divljih životinja širom svijeta mogu da koriste za odgovaranje na sadašnja i buduća pitanja u istraživanjima i očuvanju.

Zašto GBIF?

GBIF – Globalni fond za biološku raznolikost – međunarodna je mreža i istraživačka fondacija koju finansiraju vlade širom svijeta i čiji je cilj pružanje otvorenog pristupa podacima o svim životnim formama na Zemlji, bilo kome, bilo gdje.

Važan dio misije GBIF-a je promocija kulture u kojoj ljudi prepoznaju benefite objavljivanja otvorenog pristupa podataka o biodiverzitetu, za sebe i za širu globalnu zajednicu.

Učinivši svoje podatke dostupnim putem GBIF-a i drugih informacionih mreža o biodiverzitetu, doprinijećete globalnom znanju o biološkoj raznovrsnosti, kao i rješenjima koja promovišu njegovo očuvanje i održivu upotrebu.

Činjenjem vaših informacija javno dostupnim, skupovi podataka iz cijelog svijeta mogu se kombinovati, tako da istraživači mogu zajedno raditi na povezanim zadacima sa zajedničkim ciljem.

Zašto EFSA?

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža Evropskoj komisiji i široj javnosti nezavisne naučne savjete o sigurnosti hrane i rizicima u prehrambenom lancu. EFSA će koristiti prikupljene informacije o broju i rasprostranjenosti divljih sisara kako bi procijenila rizik od bolesti koje pogađaju divlje životinje, stoku i ljude.

Kako se koristi?

Agouti je dizajniran za lako upravljanje i obradu slika i podataka putem terenskih pregleda foto-zamki. Krajnji cilj je prikupljanje podataka, standardizacija bilješki i omogućavanje dostupnosti podataka široj naučnoj zajednici. Agouti je domaćin kolekcije projekata različitih organizacija i pojedinaca. Projekti su zasebne kolekcije postavljanja- serije fotografija/videozapisa koje dolaze iz jedne foto-zamke na jednom mjestu i koje dijele određeni protokol istraživanja.

Na projektima rade učesnici u šest različitih uloga. Najviši nivo uloge je glavni istraživač, koji ima potpunu kontrolu nad projektom, a najniži je volonter, koji može samo da komentariše fotografije koje su već postavljene. Korisnik može imati različite uloge u različitim projektima. Sadržaj unutar projekata nije vidljiv onima koji nijesu učesnici projekta. Odluke o vlasništvu i dijeljenju su na nivou projekta.

Učesnici u projektu prenose podatke sa memorijskih kartica foto-zamki i ručno unose lokaciju i druge metapodatke. Zatim Agouti preuzima fotografije, izvlači datume, vremena i druge podatke iz njihovih metapodataka i koristi vremenske oznake za grupisanje slika u sekvence koje predstavljaju isti događaj (npr. životinja koja prolazi). Fotografije se prenose kroz automatsko prepoznavanje slika kako bi se identifikovale sekvence koje sadrže ljude. Ove sekvence se odvajaju iz razloga privatnosti. Preostale sekvence pregledaju analitičari koji dodaju jedno ili više zapažanja, koristeći jednostavan interfejs. U izradi je interfejs za stručnu provjeru.

Podaci se mogu preuzeti za analizu u raznim paketima. Uvodimo alate za sumiranje projektnih podataka u grafikone i tabele. Fotografije i podaci se bezbjedno arhiviraju na univerzitetskom serveru, preslikavaju se i izrađuju rezervne kopije na dva nezavisna i fizički odvojena centra podataka. Linkovi za prenos u trajnu arhivu Zenodo i na GBIF će biti dodati. Vlasnici projekata mogu odlučiti da naučnicima stave podatke na raspolaganje za istraživanje.

Projekat će biti postavljen tako da svi podaci mogu automatski biti dostupni za dijeljenje, a mi ćemo promovisati doprinos s GBIF-om ili EFSA-om, koristeći eksplicitnu izjavu na web portalu.

Agouti interfejs za označavanje sekvenci slika. Obrazac s desne strane omogućava analitičaru (‘spotteru’) da doda jedno ili više zapažanja u svaku sekvencu slike. Klizač ispod slike omogućava korisnicima da se kreću kroz fotografije ili puste čitavu sekvencu kao video isječak.

Kontakt

Agouti