Što je Agouti?

Agouti je web platforma osmišljena za podršku određenim lokalnim projektima u svakoj pilot zemlji u kojoj je cilj zabilježiti pojavu sisavaca, pa čak i procijeniti relativnu brojnost i / ili gustoću populacije.

To obično rade profesionalci, prirodnjaci i obučeni volonteri. Ako su kamere postavljene u skladu s ENETWILD protokolima, podaci se mogu koristiti za sustavno procjenjivanje gustoće populacije.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Zašto bih ga ja trebao koristiti?

Ova web aplikacija snažna je aplikacija za upravljanje uzorkovanjem podataka napravljenih snimkama foto – kamere, olakšavajući upravljanje i identificiranje prikupljenih fotografija.

Agouti sučelje čisto je, moderno i usmjereno na produktivnost. U principu, svatko može početi raditi s malo treninga. Na raspolaganju su videozapisi koji ilustriraju nekoliko aspekata sustava.

To će omogućiti suradnju, omogućujući bolju kontrolu i učinkovitost u upravljanju bazama podataka.

Prikupljeni podaci organiziraju se u standardiziranim formatima koji omogućuju prijenos informacija u otvorena spremišta ili izvoz u drugi softver za kasniju analizu.

To može biti prikladno sredstvo za favoriziranje obuke vašeg tima suradnika ili za suradnju s drugim istraživačima.

Koje su prednosti njegove uporabe?

Znanje koje imamo o većini sisavaca je prilično ograničeno. Iako postoje vrlo detaljne studije o biologiji tih vrsta, one se uglavnom usredotočuju na vrlo mala prirodna područja. Bitno je prošitiri perspektivu kako bi dobili širu sliku o vrstama i načinu života u prirodi.

Kad nam pošaljete ove podatke, mi ćemo biti u mogućnosti provjeriti zapise suradnjom stručnjaka i drugih građana znanstvenika. Ove potvrđene informacije bit će poslane u centralizirano spremište (GBIF) i (EFSA) što će istraživačima i upraviteljima divljih životinja diljem svijeta omogućiti da odgovore na neriješena pitanja i mnoga druga pitanja koja još uvijek nisu postavljena.

Zašto na GBIF-u?

GBIF – Globalni fond za informacije o biološkoj raznolikosti – međunarodna je mreža i istraživačka infrastruktura koju financiraju svjetske vlade, a namijenjena je pružanju svima i bilo gdje, otvoren pristup podacima o svim vrstama života na Zemlji.

Važan dio misije GBIF-a je promocija kulture u kojoj ljudi prepoznaju prednosti objavljivanja podataka o biološkoj raznolikosti otvorenog pristupa, kako za sebe tako i za šire društvo.

Omogućujući otkrivanje i dostupnost podataka putem GBIF-a i slične informacijske infrastrukture, doprinijet ćete globalnom znanju o biološkoj raznolikosti, a time i rješenjima koja će promovirati njegovo očuvanje i održivu upotrebu.

Objavljivanje podataka omogućava integraciju skupova podataka diljem svijeta i otkriva nove mogućnosti suradnje vlasnika i istraživača.

Zašto u EFSA?

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odgovorna je za pružanje neovisnih znanstvenih savjeta o sigurnosti hrane i rizicima u prehrambenom lancu Komisiji i javnosti. EFSA će koristiti ove informacije o distribuciji i populaciji divljih životinja radi poboljšanja procjena rizika povezanih s bolestima koje utječu na divlje životinje, stoku i ljude.

Kako ga koristiti?

Agouti je osmišljen tako da olakšava upravljanje i standardiziranu obradu slika i podataka iz anketa o foto – kamerama. Krajnji je cilj spasiti materijal, standardizirati napomene i omogućiti dostupnost podataka za znanost. Agouti ima kolekciju projekata pokrenutih od strane organizacija ili pojedinaca. Projekti su različite zbirke implementacija – serija fotografija / videozapisa koji potječu iz jedne foto – kamere na jednom mjestu – koje imaju određeni protokol istraživanja.

Projekti imaju sudionike koji mogu preuzeti šest različitih uloga. Najviša razina uloga je Glavni istraživač koji ima potpunu kontrolu nad projektom, a najniži je Volonter, koji može komentirati samo već prenesene fotografije. Korisnik može imati različite uloge u različitim projektima, pa npr. Biti GI u jednom a volonter u drugom. Sadržaj projekata nije vidljiv ne sudionicima. Odluke o vlasništvu i dijeljenju na razini su projekta.

Agouti nudi slijedeću funkcionalnost. Sudionici projekta prenose cjelokupni sadržaj memorijskih kartica iz zamki foto – kamera i ručno unose lokaciju i ostale metapodate. Zatim Agouti uvozi slike, izvlači datume, vremena i druge podatke iz metapodataka slike i koristi vremenske oznake da bi grupirao slike u sekvence koje predstavljaju isti događaj (npr. Prolazak životinje). Slike se prosljeđuju kroz automatizirano prepoznavanje slika radi prepoznavanja nizova koji sadrže ljude. Ove sekvence su izdvojene iz razloga privatnosti. Preostale sekvence provjeravaju analitičari koji primjenjuju jedno ili više promatranja koristeći lako sučelje. Stvara se sučelje za ovjeru od strane stručnjaka.

Podaci se mogu izvesti na analizu u različitim paketima. Za trenutni projekt dodati ćemo alate za sažimanje podataka unutar projekata u grafikonima i tablicama. Slike i podaci sigurno se arhiviraju na sveučilišnom poslužitelju; na dva neovisna i fizički odvojena datacentra. Dodat će se veze za prijenos u trajno spremište – Zenodo – i za GBIF. Vlasnici projekata mogu odlučiti učiniti podatke dostupnima znanstvenicima za istraživanje.

Projekt će biti postavljen tako da su svi podaci automatski dostupni za znanost, a mi ćemo promicati da se dijele u GBIF-u ili EFSA-i, koristeći eksplicitnu izjavu na web portalu. Slike i podaci bit će vidljivi samo sudionicima sve do izvoza u spremište.

Agouti sučelje za komentiranje slikovnih nizova. Obrazac na desnoj strani omogućuje Osmatraču (‘Spotter’) da dodaje jednu ili više opažanja u svaki slijed slika. Klizač ispod slike omogućava korisnicima da se kreću kroz slike ili reproduciraju cijeli niz kao videoisječak.

Contact

Agouti