Aplikacja mobilna do rejestracji obserwacji europejskich ssaków

Co to jest iMammalia?

iMammalia to darmowa,  przyjazna użytkownikowi aplikacja , pozwalająca szybko i łatwo zarejestrować oraz udostępnić obserwacje ssaków, ich tropy oraz inne ślady bytowania. Zawiera przewodniki do identyfikacji różnych gatunków ssaków . Pozwala przechowywać wszystkie Twoje obserwacje, tworząc ich pełen, indywidualny rejestr.

Dlaczego warto używać iMammalia?

Masz świetną okazję, aby włączyć się w działalność naukową i  pomóc zbadać środowisko, rozmieszczenie i liczebność dzikich ssaków w całej Europie.

Możesz stać się aktywnym uczestnikiem promującym ochronę dzikich ssaków i ich siedlisk.

Dowiedz się więcej o dzikiej przyrodzie. Podziel się swoją wiedzą z innymi i nanoś na mapę własne obserwacje.

Jakie są korzyści z użytkowania iMammalia?

Nasza wiedza o większości gatunków dzikich ssaków jest wciąż bardzo ograniczona. Mimo iż wielokrotnie prowadzono  badania na temat ich biologii, zwykle obejmowały one małe obszary. Obecnie istotne jest poszerzenie lokalnego  punktu widzenia, tak abyśmy mogli uzyskać więcej informacji na temat różnych gatunków ssaków w szerszym kontekście.

Dzięki pomocy ekspertów i innych członków społeczności naukowej zweryfikujemy przesyłane dane, które trafią następnie dodo scentralizowanego repozytorium danych Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Oba te źródła prowadzą otwarte repozytoria dające możliwość pełnego wykorzystania zebranych danych w poszukiwaniu odpowiedzi na obecne i przyszłe pytania badawcze z zakresu ochrony przyrody.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć oraz fundacja naukowa, finansowana przez rządy na całym świecie. Jej głównym celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych dotyczących wszystkich form życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie świadomości, dzięki której ludzie doceniają korzyści, jakie niesie dla publikowanie otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF przyczynisz się do globalizacji wiedzy na jej temat, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, przyczyniasz się do uzupełniania zbiorów danych z całego świata, co umożliwia rozwój współpracy między naukowcami a właścicielami tych danych.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest instytucją zajmującą się niezależnym doradztwem naukowym w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywności i pasz, odżywianiem, zdrowiem i dobrostanem zwierząt, ochroną roślin i zdrowiem roślin. Opinie EFSA uwzględniane są w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym,  przyczyniając się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym.

Dlaczego FAO?

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (The Food and Agriculture Organization; FAO) zajmuje się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich. Organizacja wspiera także kraje rozwijające się w podnoszeniu wydajności i modernizacji rolnictwa.

FAO współpracuje z MammalNet w ulepszaniu aplikacji i monitorowaniu przypadków ASF u dzików w Europie.

Jak używać aplikacji?

Wyszukaj w App Store lub Google Play aplikację iMammalia i pobierz ją.

Po otwarciu aplikacji, z dostępnych opcji wybierz preferowany język i region. Jeżeli wolisz, możesz używać wersji angielskiej.

Znajdujące się w aplikacji zdjęcia różnych gatunków ssaków pozwolą ci łatwo zidentyfikować obserwowany przez Ciebie obiekt.

Użyj aparatu w telefonie komórkowym aby zrobić zdjęcia zwierzętom lub śladom ich bytowania.

Zamieszczony w aplikacji przewodnik zawiera opisy i zasięgi geograficzne wielu gatunków, co pozwoli Ci dowiedzieć się więcej na ich temat.

Aby namierzyć lokalizację swojej obserwacji, możesz użyć automatycznego lokalizatora GPS w telefonie komórkowym lub wprowadzić współrzędne geograficzne przy użyciu interaktywnej mapy.

Wszystkie zamieszczone przez Ciebie obserwacje będą widoczne na stronie internetowej, co pomoże Ci w późniejszym ich wyszukiwaniu i zatwierdzaniu. W razie potrzeby możesz dowolnie aktualizować lub poprawiać swoje obserwacje.

Nie ma potrzeby ponownej rejestracji na stronie internetowej. Te same dane logowania mogą być użyte zarówno w aplikacji, jak i w wersji na komputer.

Regionalni eksperci od identyfikacji ssaków pomogą sprawdzić poprawność każdej obserwacji.

Kontakt

iMAMMALIA