Praćenje i snimanje evropskih sisara

Šta je iMammalia?

iMammalia je besplatna aplikacija za pametne telefone sa prilagođenim dizajnom, koja vam omogućava da brzo i lako snimate i delite slike sisara, ili znakove i tragove njihovog prisustva. Ona sadrži uputstva za prepoznavanje različitih vrsta i čuvaće sva vaša zapažanja, tako da ćete imati detaljne beleške o svojim susretima sa sisarima.

Zašto da je koristim?

Ovo je sjajna mogućnost da budete od velike koristi u našem boljem razumevanju staništa i prisustva sisara širom Evrope.

Možete da postanete važna osoba u promociji očuvanja sisara i njihovih staništa.

Saznajte više o prirodi, podelite svoje znanje sa drugim ljudima i označite na geografskoj karti mesta svojih susreta sa sisarima.

Koje su prednosti njenog korišćenja?

Naše znanje o većini sisara još uvek je prilično ograničeno. Iako postoje vrlo detaljne studije o biologiji sisara, one su usmerene na manja prirodna područja. Važno je da se proširi ovo vrlo lokalno shvatanje, kako bismo mogli dobiti više informacija o određenim vrstama sisara u njihovom širem okruženju.

Informacije koje nam šaljete moći ćemo da proverimo i verifikujemo uz pomoć stručnjaka i drugih članova naučne zajednice. Ove potvrđene informacije biće poslate u centralnu arhivu Globalnog fonda za biodiverzitet (GBIF) i Evropske Agencije za bezbednost hrane (EFSA), koje istraživači i upravljači prirodnim resursima širom sveta mogu da koriste u sadašnjim i budućim istraživanjima, kao i za davanje odgovora na brojna pitanja u pogledu očuvanja prirode.

Svi zapisi će biti postavljeni na internet platformu https://european-mammals.brc.ac.uk/ gde se možete prijaviti da biste videli svoje ili sve druge zapise o sisarima, i koje vrste ili područja još uvek nisu evidentirani.

Zašto u GBIF?

Globalni fond za biodiverzitet (GBIF) predstavlja međunarodnu mrežu i istraživačku fondaciju koju finansiraju vlade širom sveta, čiji je cilj da omogući svima i svuda otvoren (besplatan) pristup podacima o živom svetu na Zemlji.

Važan zadatak GBIF-a je promocija kulture u kojoj ljudi prepoznaju blagodeti objavljivanja podataka o biodiverzitetu u vidu besplatnog pristupa, kako za sebe tako i za širu globalnu zajednicu.

Čineći svoje informacije dostupnim putem GBIF-a i drugih informacionih mreža o biodiverzitetu, doprinećete globalnom znanju o biodiverzitetu, kao i donošenju odluka i mera koje promovišu njegovo očuvanje i trajno korišćenje.

Čineći svoje informacije javno dostupnim mogu se spojiti baze podataka iz celog sveta, tako da istraživači mogu zajedno raditi na srodnim zadacima sa udruženim ciljem.

Zašto u EFSA?

Evropska Agencija za bezbednost hrane (EFSA) daje Evropskoj komisiji i široj javnosti nezavisna naučna mišljenja o bezbednosti hrane i rizicima u prehrambenom lancu. EFSA će koristiti prikupljene informacije o brojnom stanju i rasprostranjenju divljih sisara za procenu rizika od bolesti koje napadaju divlje životinje, domaću stoku i ljude.

Zašto u FAO?

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja predvodi međunarodne napore da se pobedi glad i obezbedi dovoljno hrane za sve, i da se osigura da ljudi imaju redovan pristup dovoljnoj količini visoko-kvalitetne hrane i da vode aktivan i zdrav način života.

FAO je zajedno sa projektom MammalNet dodao nove funkcije u ovu aplikaciju, pomažući državama u otkrivanju leševa divlje svinje i omogućavajući da se trenutno prijavljuju pronađeni leševi, njihov pol i stanje razgradnje.

Izveštavanje o pronađenim leševima divljih svinja od strane lovaca, planinara i ostalih koji posećuju staništa divlje svinje, izuzetno je važno za nadzor u svrhu poboljšanja dostupnih informacija o Afričkoj kugi svinja (AKS), opasnoj zaraznoj bolesti domaćih i divljih svinja koja se širi vrlo velikom brzinom kroz Evropu.

Kako se koristi?

Sve što vam treba je da posetite Prodavnicu Aplikacija (App Store) ili Gugl Plej Radnju (Google Play), odnosno da pronađete i preuzmete iMammalia aplikaciju.

Kada otvorite aplikaciju, možete da odaberete željeni jezik i region iz ponuđenih opcija, ili ako želite možete da koristite verziju na engleskom jeziku.

Slike različitih vrsta sisara omogućiće vam da lako prepoznate vrstu koju posmatrate, a kameri možete pristupiti radi snimanja vrste ili njenih tragova ako su dostupni.

Uputstvo će vam omogućiti da imate više detalja o karakteristikama i prostornoj rasprostranjenosti svake vrste.

Za unos geografskih koordinata možete da koristite GPS svog telefona, ili da utvrdite svoju lokaciju posmatranja na geografskoj karti.

Svi zapisi korisnika biće vidljivi na internet sajtu kako bi ih korisnik mogao pregledati, pretraživati i crtati, a po potrebi i ažurirati ili ispraviti. Isti podaci za prijavljivanje na aplikaciju mogu se koristiti i za internet sajt. Regionalni stručnjaci za sisare će zatim pregledati svaki zapis i prihvatiti ih kao tačne, tražiti dodatne informacije ili ih odbiti.

Kontakt

iMAMMALIA