Šta je iMammalia?

iMammalia je besplatna aplikacija za pametne telefone, prilagođenog dizajna, koja vam omogućava da brzo i jednostavno bilježite i dijelite susrete sa sisarima ili njihove tragove aktivnosti. Sadrži vodiče za prepoznavanje različitih vrsta i sačuvaće sva vaša zapažanja, tako da ćete imati detaljan zapis o svim viđenjim vrstama sisara.

Zašto bi trebalo da je koristim?

Zato što imate sjajnu priliku da nam pomognete da bolje razumijemo staništa i rasprostranjenost sisara širom Evrope.

Zato što možete postati ključni igrač u promociji očuvanja sisara i njihove okoline.

Zato što možete saznati više o prirodi, podijeliti svoje znanje s drugim ljudima i mapirati vlastite susrete sa sisarima.

Koje su prednosti njene upotrebe?

Naše znanje o većini sisara još uvijek je prilično ograničeno. Iako postoje vrlo detaljne studije o biologiji sisara, informacije se uglavnom koncentrišu na vrlo mala prirodna područja. Važno je proširiti ovo vrlo lokalno gledište, kako bismo mogli dobiti više informacija o određenim sisarima u njihovom širem okruženju.

Informacije koje nam šaljete moći ćemo da verifikujemo uz pomoć stručnjaka i drugih članova naučne zajednice. Ove potvrđene informacije će biti poslate u centralizovanu arhivu Globalnog fonda za biološku raznolikost (GBIF) i Evropske agencije za hranu i sigurnost (EFSA), koje istraživači i menadžeri divljih životinja širom svijeta mogu da koriste za odgovaranje na sadašnja i buduća pitanja u istraživanjima i očuvanju.

Svi zapisi će biti postavljeni na web platformu https://european-mammals.brc.ac.uk/ gdje se možete prijaviti da biste pregledali svoje ili sve unose o sisarima i vidjeli koja područja ili vrste još nisu obrađeni.

Zašto GBIF?

GBIF – Globalni fond za biološku raznolikost – međunarodna je mreža i istraživačka fondacija koju finansiraju vlade širom svijeta i čiji je cilj pružanje otvorenog pristupa podacima o svim životnim formama na Zemlji, bilo kome, bilo gdje.

Važan dio misije GBIF-a je promocija kulture u kojoj ljudi prepoznaju benefite objavljivanja otvorenog pristupa podataka o biodiverzitetu, za sebe i za širu globalnu zajednicu.

Učinivši svoje podatke dostupnim putem GBIF-a i drugih informacionih mreža o biodiverzitetu, doprinijećete globalnom znanju o biološkoj raznovrsnosti, kao i rješenjima koja promovišu njegovo očuvanje i održivu upotrebu.

Činjenjem vaših informacija javno dostupnim, skupovi podataka iz cijelog svijeta mogu se kombinovati, tako da istraživači mogu zajedno raditi na povezanim zadacima sa zajedničkim ciljem.

Zašto EFSA?

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža Evropskoj komisiji i široj javnosti nezavisne naučne savjete o sigurnosti hrane i rizicima u prehrambenom lancu. EFSA će koristiti prikupljene informacije o broju i rasprostranjenosti divljih sisara kako bi procijenila rizik od bolesti koje pogađaju divlje životinje, stoku i ljude.

Zašto FAO?

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja predvodi međunarodne napore da pobijedi glad i postigne sigurnost hrane za sve, te osigura da ljudi imaju redovan pristup dovoljno visokokvalitetne hrane da vode aktivan i zdrav život.

FAO je sarađivao s projektom MammalNet kako bi u aplikaciju dodao nove funkcije, pomažući zemljama u otkrivanju leševa divljih svinja i omogućavajući trenutno prijavljivanje leševa, njihovog pola i stanja razgradnje.

Izvještavanje o leševima divljih svinja od strane lovaca, planinara i ostalih koji posjećuju staništa divljih svinja izuzetno je važno u svrhu nadzora kako bi se poboljšale dostupne informacije o afričkoj svinjskoj groznici, bolesti domaćih i divljih svinja koja se vrlo velikim tempom širi Evropom.

Kako se koristi?

Pronađite i preuzmite aplikaciju iMammal sa App Store ili Google Play prodavnice.

Kada otvorite aplikaciju, između dostupnih opcija možete odabrati željeni jezik i region, ili ako želite, možete koristiti englesku verziju.

Fotografije različitih vrsta omogućiće vam da lako pronađette opaženu vrstu, a možete pristupiti i kameri kako biste fotografisali vrstu ili njene tragove, ako su dostupni.

Vodič će vam omogućiti da imate više detalja o opisu i rasprostranjenosti svake vrste.

Možete koristiti GPS svog mobilnog uređaja za unos geografskih koordinata, ili locirati mjesto svog posmatranja pomoću mape.

Svi korisnički zapisi će biti vidljivi na web stranici kako bi ih korisnik mogao pregledati, pretraživati ​​i razraditi, te po potrebi ažurirati ili ispraviti. Isti podaci za prijavljivanje se mogu koristiti na web sajtu. Regionalni stručnjaci za sisare će zatim pregledati svaki zapis i prihvatiti ih kao ispravne, tražiti više informacija ili ih odbiti.

Kontakt

iMAMMALIA