Mammalnet​

Mammalnet është një bashkëpunim midis institucioneve të ndryshme arsimore dhe shkencore në Europë dhe dashamirësve lokalë si ju duke punuar së bashku për të fituar sa më shumë informacion mbi prezencën e gjitarëve në zonën tuaj.

Mbi projektin

Qëllimi jonë me mammalNet është të vlerësojmë benefitet dhe limitet e përdorimit të “Citizen Science” në monitorimin e gjitarëve në Europë dhe të mësojmë se si mund ti mbledhim më mirë të dhënat dhe të inkurajojme pjesëmarrjen

Guida e Specieve

Përdorni guidën tonë për gjitarë në mënyrë që t'ju ndihmojë në identifikimin e specieve të ndryshme dhe të mësoni më shumë mbi gjitarët rreth jush.

Aplikacionet tona

iMammalia

iMammalia është një aplikacion celular për smartphone I cili ju lejon të regjistroni dhe shpërndani pamje apo gjurmë të gjitarëve. Ai përfshin një guidë për të identifikuar speciet dhe ruan të gjitha regjistrimet tuaja mbi observimet e gjitarëve që keni realizuar

MammalWeb

MammalWeb është një platformë për të gjithë ata që janë të interesuar për speciet e gjitarëve që jetojnë pranë zonave të tyre dhe më gjerë. Nëse dispononi një kamera kurth ju mund ti ngarkoni dhe shpërndani fotot e gjitarëve që jetojnë në zonën tuaj. Ju mundet gjithashtu të hyni online për të parë fotot e ngarkuara nga përdoruesit e tjerë që të shikoni sa prej tyre mund të njihni.

Agouti

Agouti është një platformë webi e dizenjuar për të mbështetur projektin lokal specifik brenda cdo shteti pilot me qëllimin e përdorimit të regjistrimeve të gjitarëve për të vlerësuar numrin dhe shpërndarjen e specieve të ndryshme.

Zakonisht kjo kryhet nga profesionistët, natyralistët dhe vullnetarët e trajnuar të cilët kanë akses në një numër të caktuar kamerash. Nëse kamerat janë vendosur sipas protokollit të ENETWILD të dhënat mund të përdoren sistematikisht për të vlerësuar densitetin e gjitarëve.

Events

Courses

Quiz

Badger near its burrow in the forest. Black and white photography with color badger

Europeans Mammals

Photo of the month

Partnerët dhe Bashkëpunuesit

Aleancat

Kontakt

Nëse dëshironi të kontaktoni me menaxherët e projektit ose keni probleme me funksionimin e një nga siteve, ju mund të na dërgoni një e-mail duke plotësuar këtë formular dhe ne do t’ju kthejmë një përgjigje sa më shpejt të jetë e mundur

Contact Albania