Ryjówka średnia

Sorex caecutiens

Rząd

Ryjówkokształtne.

Rodzina

Ryjówkowate.

Siedlisko

Rzeki i mokradła, Podziemne, Leśne, Pola uprawne / tereny zurbanizowane.

Mały ssak owadożerny. Sierść na grzbiecie brunatna lub brunatno-kasztanowa, na brzuchu szaro-brunatna, łagodnie odgraniczona od grzbietu. Ogon równomiernie owłosiony.

Gallery

original
By: olga2019kuryakova

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️