Laponska rovka

Sorex caecutiens

Red:

Soricomorpha.

Porodica

Soricidae.

Habitat:

rijeka i močvara, pod zemljom, šuma, obradiva površina.

Sivo-smeđe boje sa svijetlo sivim trbuhom, dugim smeđim repom, koji je odozdo svijetliji i ima tamni vrh

Gallery

original
By: olga2019kuryakova

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️