Gatunki inwazyjne w Europie

Gatunek introdukowany, nazywany inaczej gatunkiem obcym lub gatunkiem nierodzimym, jest gatunkiem, który żyje lub rośnie na obszarach poza swoim naturalnym zasięgiem występowania. Zazwyczaj gatunki introdukowane docierają na nowe obszary w wyniku działalności ludzi – bezpośrednio lub pośrednio, przez przypadek lub celowo. Te, które rozprzestrzeniają się bardzo agresywnie i mają znaczący negatywny wpływ na lokalne ekosystemy … Czytaj dalej