Co to jest MammalWeb?

MammalWeb to aplikacja sieciowa dla użytkowników zainteresowanych różnymi gatunkami ssaków, które występują w ich bliższej lub dalszej okolicy. Jeśli masz fotopułapkę, możesz przesyłać i udostępniać zdjęcia zrobionych przez ciebie ssaków. Możesz też przejść do trybu online, który umożliwia wyświetlanie zdjęć przesłanych do MammalWeb przez innych użytkowników, i sprawdzić, ile gatunków potrafisz rozpoznać.

Autor: P Palencia/SaBio-IREC

Dlaczego warto używać iMammalia?

MammalWeb da ci rozeznanie o rozmieszczeniu w Europie poszczególnych gatunków ssaków i ich siedlisk. Możesz przesyłać swoje zdjęcia na stronę lub rozpoznać gatunki z twojej okolicy przesłane przez innych użytkowników.

 

Wesprzyj i popraw stan ochrony ulubionych przez ciebie dzikich gatunków ssaków w ich naturalnym środowisku!

 

To świetna okazja, aby dowiedzieć się więcej o dzikich gatunkach ssaków, wymienić się wiedzą z innymi użytkownikami i spędzić trochę czasu na łonie natury.

 

Zobacz doskonałe zdjęcia dzikich ssaków w ich naturalnym środowisku. Możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, jakie gatunki występują w twojej okolicy.

Jakie są korzyści z użytkowania iMammalia?

Nasza wiedza o większości dzikich gatunków ssaków jest wciąż dość ograniczona. Chociaż przeprowadzono bardzo szczegółowe badania na temat biologii ssaków, zwykle obejmowały one bardzo małe obszary. Ważne jest poszerzenie tego bardzo lokalnego punktu widzenia, abyśmy mogli uzyskać więcej informacji na temat różnych gatunków ssaków w szerszym kontekście.

  • Dane przekazane przez użytkowników takich jak ty pozwalają lepiej poznać rozmieszczenie przestrzenne różnych gatunków ssaków oraz ich sezonowe i dobowe wędrówki.
  • Dzięki lepszym informacjom o tym, gdzie występują ssaki i jak się przemieszczają, możemy lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na przesuwanie się dotychczasowych zasięgów zwierząt oraz na obecność gatunków obcych lub inwazyjnych, a także dowiedzieć się, jaki jest wpływ na zwierzęta hodowlane i ludzi chorób przenoszonych przez dzikie gatunki ssaków. Dobra znajomość rozmieszczenia tych ssaków może pomóc także w określeniu ryzyka rozprzestrzeniania się chorób i w podejmowaniu decyzji na podstawie rzetelnych dowodów naukowych.
  • Kiedy zbierzemy od użytkowników wystarczającą ilość danych o miejscach występowania dzikich gatunków ssaków, będziemy w stanie nie tylko nanieść na mapy ich zasięgi, ale także dostrzec brak gatunków, których obecności się spodziewaliśmy. Informacje te są bardzo ważne, aby zrozumieć i dokładnie określić rozmieszczenie gatunków i wielkość ich populacji.

Będziemy mogli zweryfikować przesyłane nam dane dzięki pomocy ekspertów i innych członków społeczności naukowej. Zweryfikowane informacje zostaną przesłane do scentralizowanego repozytorium danych Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Oba te źródła są otwarte dla naukowców i specjalistów ds. zarządzania populacjami dzikich zwierząt na całym świecie, co daje możliwość pełnego ich wykorzystania i znalezienia odpowiedzi na obecne i przyszłe pytania badawcze dotyczące ochrony przyrody.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć i fundacja naukowa finansowana przez rządy na całym świecie. Jej celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych o wszystkich formach życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie kultury, dzięki której ludzie doceniają korzyści, jakie niesie dla nich i dla szerszej globalnej społeczności publikowanie otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF i innych sieci informacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej, przyczynisz się do globalizacji wiedzy na jej temat, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, przyczyniasz się do łączenia zbiorów danych z całego świata, co umożliwia współpracę między naukowcami a właścicielami tych danych.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dostarcza Komisji Europejskiej i ogółowi społeczeństwa niezależne porady naukowe dotyczące bezpieczeństwa żywności i zagrożeń w łańcuchu żywnościowym. EFSA wykorzysta zebrane informacje na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich gatunków ssaków w celu oceny ryzyka występowania chorób zwierząt dzikich i hodowlanych oraz ludzi.

Oto zrzut ekranu strony MammalWeb dedykowanej Traperom, przedstawiający przykładową lokalizację fotopułapki użytkowanej w ramach projektu ENETWILD w Hiszpanii.

 

Jak używać aplikacji?

Użytkownicy muszą się najpierw zarejestrować, aby następnie zostać „Traperami” (użytkownikami fotopułapek) i / lub „Obserwatorami”. Po rejestracji Traperzy mogą zarejestrować lokalizacje swoich fotopułapek, podając informacje o ich modelu oraz współrzędne geograficzne. Gdy to zrobią, mogą przesyłać zdjęcia, a Obserwatorzy identyfikować zarejestrowane zwierzęta. Powinny być przesyłane zdjęcia tylko z wybranego modelu fotopułapki w danej lokalizacji. Można dodawać wiele różnych lokalizacji.

Pamiętaj, że należy wybrać projekt MammalNet, aby przesyłać lub identyfikować zdjęcia zrobione w twoim kraju.

Obserwatorzy mają możliwość identyfikowania dowolnych zdjęć w MammalWeb lub wybrania zdjęć z konkretnego projektu lub kraju. Użytkownicy mogą zobaczyć, z jakiego kraju pochodzą zdjęcia i otrzymać listę lokalnych gatunków do wyboru. Dla ułatwienia stronę zaprojektowano w kilku wersjach językowych.

Oto zrzut ekranu strony MammalWeb dedykowanej Obserwatorom. Obraz przedstawia wiewiórkę szarą z opuszczonym ogonem siedzącą na fotopułapce.

 

Oto zrzut ekranu strony MammalWeb dedykowanej Obserwatorom, przedstawiający wiewiórkę szarą, która została zidentyfikowana na zdjęciu (patrz lewy dolny róg).

 

Następnie Obserwatorzy obejrzą serię zdjęć, aby zidentyfikować wszystkie zwierzęta widoczne na rozwijanej liście. Mogą stwierdzić, ile zwierząt jest na zdjęciu oraz rozpoznać więcej niż jeden gatunek w serii zdjęć.

Zdjęcia pozostaną własnością osoby, która je zrobiła, a otrzymane z nich dane zostaną udostępnione za pośrednictwem GBIF na podstawie licencji Creative Commons (Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)). Użytkownicy będą mogli przeglądać zdjęcia z różnych obszarów za pomocą narzędzia do wykrywania, które jest obecnie w fazie testów beta. Lokalizacje fotopułapek nie będą ujawniane, ale zdjęcia zostaną pogrupowane, tak aby użytkownicy mieli możliwość uzyskania dostępu do bazy danych, na przykład w celu sprawdzenia różnorodności gatunków lub ich aktywności. Bardziej szczegółowe instrukcje korzystania z MammalWeb można znaleźć na stronie internetowej.

Kontakt