Zębiełek myszaty

Crocidura russula

Rząd

Ryjówkokształtne.

Rodzina

Ryjówkowate.

Siedlisko

Rzeki i mokradła, Podziemne, Zarośla, Łąki i stepy, Pola uprawne / tereny zurbanizowane.

Mały ssak owadożerny. Sierść na grzbiecie od szaro-brązowej do czerwono-brązowej, na brzuchu żółto-szara, nogi białawe. Wydłużony pysk, białe zęby, duże uszy.

Gallery

greater-white-toothed-shrew-crocidura-russula-PA2JZQT

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️