Kućna rovka

Crocidura russula

Red:

Soricomorpha.

Porodica

Soricidae.

Habitat:

rijeka i močvara, pod zemljom, grm, prerija i stepa, obradiva površina.

Sivo-smeđa ili crveno-smeđa leđa sa žuto-sivim trbuhom, odlikuju ih nepigmentirani zubi

Gallery

greater-white-toothed-shrew-crocidura-russula-PA2JZQT

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️