Sarna europejska

Capreolus capreolus

Rząd

Parzystokopytne.

Rodzina

Jeleniowate.

Siedlisko

Leśne, Łąki i stepy, Pola uprawne / tereny zurbanizowane.

Mały ssak kopytny. Sierść wiosną i latem czerwonobrązowa, zimą szara. Biała plama na zadzie. U samców niewielkie poroże z trzema odnogami.

Gallery

Caproelus_caproelus

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️