Srna obična

Capreolus capreolus

Red:

Artiodactyla.

Porodica

Cervidae.

Habitat:

šuma, prerija i stepa, obradiva površina.

Relativno mali s narančasto-smeđom dlakom ljeti i sivom dlakom zimi, mužjaci imaju rogove s 2-4 paroška, najčešće 3

Gallery

Caproelus_caproelus

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️