Ssaki Europy na mapach

Europejska Fundacja na Rzecz Ssaków rozpoczęła nowy długoterminowy i wielkoskalowy projekt: „Ssaki Europy na mapach”, i inicjuje zbiórkę darowizn, aby wspomóc osiągnięcie celów projektu.

Projekt prowadzony jest przez Grupę Sterującą – 11 naukowców i profesjonalnych managerów koordynujących pracę koordynatorów narodowych w 42 krajach. Koordynatorzy krajowi z kolei nadzorują prace wykonywane na poziomie krajowym, głównie rozpoznanie występowania gatunków. Tysiące osób w całej Europie wnoszą swój wkład do zbierania danych.

Celami projektu są:

1. określenie występowania ok. 270 gatunków ssaków w Europie, na obszarze ok. 11 442 500 km², i, używając tych danych, opublikować Atlas ssaków Europy (II wydanie) w 2024 r. W Atlasie, dla każdego gatunku, będzie piękna kolorowa fotografia, mapa zasięgu występowania i krótki tekst interesującymi informacjami na temat tego gatunku napisany przez naukowca-specjalistę. Wiedza na temat występowania gatunków jest niezbędna w celu ich ochrony.

2. pobudzenie zainteresowania badaniami naukowymi nad ssakami w Europie.

Wsparcie finansowe jest pilnie potrzebne, aby zakupić potrzebne materiały jak fotopułapki czy podłoże do odbijania się tropów zwierząt oraz pokrywać inne koszty. Wsparcie jest szczególnie ważne dla naukowców z krajów, w których praktycznie nie ma wsparcia rządowego dla ich działalności, gdzie jednak istnieje niezwykle bogata fauna ssaków, w tym wiele gatunków skrajnie zagrożonych.

Jeśli chcesz pomóc chronić europejskie ssaki

Kanał Twittera obecnie jest niedostępny.