Dzik euroazjatycki

Sus scrofa

Rząd

Parzystokopytne.

Rodzina

Świniowate.

Siedlisko

Rzeki i mokradła, Leśne, Zarośla, Górskie, Łąki i stepy, Pola uprawne / tereny zurbanizowane.

Duży ssak kopytny. Sierść twarda i gęsta, ciemniejsza, niemal czarna wiosną i latem, zimą płowa. Długi ogon, czarna skóra. Samce znacznie większe od samic. U samców kły górne i dolne silnie rozrośnięte.

Gallery

Sus_scrofa

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️