Nutria amerykańska

Myocastor coypus

Rząd

Gryzonie.

Rodzina

Nutriowate.

Siedlisko

Wodne, Rzeki i mokradła.

Duży gryzoń. Sierść na grzbiecie brunatna, na bokach ciała i brzuchu bladożółta lub rudawa. Duże, intensywnie pomarańczowe siekacze, długi ogon. Gatunek inwazyjny.

Gallery

original
By: Mike Patterson

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️