Jeż zachodni

Erinaceus europaeus

Rząd

Jeżokształtne.

Rodzina

Jeżowate.

Siedlisko

Rzeki i mokradła, Leśne, Zarośla, Łąki i stepy, Pola uprawne / tereny zurbanizowane.

Średniej wielkości ssak owadożerny. Sierść brązowa na całym ciele. Grzbiet pokryty kolcami.

Gallery

Baby European Hedgehog (Erinaceus europaeus) sniffing in grass, exploring the natural world
By: CENEAM

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️