Myszarka polna (mysz polna)

Apodemus agrarius

Rząd

Gryzonie.

Rodzina

Myszowate.

Siedlisko

Rzeki i mokradła, Podziemne, Zarośla, Pola uprawne / tereny zurbanizowane.

Mały gryzoń. Sierść na grzbiecie żółtawo-brunatna, na brzuchu biaława. Na grzbiecie czarna pręga. Ogon dwubarwny, 3/4 długości ciała. Małe oczy.

Gallery

original
By: sokolkov2002

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️