Łoś euroazjatycki

Alces alces

Rząd

Parzystokopytne.

Rodzina

Jeleniowate.

Siedlisko

Rzeki i mokradła, Leśne, Łąki i stepy, Pola uprawne / tereny zurbanizowane.

Duży ssak kopytny. Sierść ciemnobrązowa, na nogach jaśniejsza, od brązowej do jasnoszarej. Długie nogi z szerokimi racicami, fałd skórny na podgardlu, wystający kłąb. U samców masywne poroże.

Gallery

Alce_alce_39645

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️