Blogu I MammalNet

Në këtë blog ne ju tregojmë histori për gjitarët që jetojnë në rrethinat tona. Tregojmë mënyrën se si ju mund të na ndihmoni në ruajtjen e tyre dhe cilat janë problemet e tyre më të mëdha. Ju do të mësoni gjithashtu se si të mund të identifikoni speciet të cilat vrojtoni, dhe ndërkohë ne do t’ju mundësojmë disa aktivitete të cilat do ti pregatisim gjatë muajve pasardhës.

NEW paper!
What happens to the #mammal community after a #wolf cull?

The 1st of a new series from #ACMELab:

Predator control alters wolf interactions with prey and competitor species over the diel cycle https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08821#.Yn52UZVxExk.twitter

2 outbreaks of #birdflu in 🦊 2 wild red foxes 🦊 were reported in Wisconsin, #USA 🇺🇸 via #WAHIS.

Bird flu 🦠 also affects some #mammals, detecting such cases is a sign of increased surveillance in #wildlife.

Consult the full report 👉 https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=53701

According to the World Health Organization, rats are already responsible for causing more than 400m infections in people each year spread through bites, the fleas they transport, urine and aerosols. More than 60 pathogens can infect humans🐀🐀🐀
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/rise-of-the-rodent/

Load More...