Blogu I MammalNet

Në këtë blog ne ju tregojmë histori për gjitarët që jetojnë në rrethinat tona. Tregojmë mënyrën se si ju mund të na ndihmoni në ruajtjen e tyre dhe cilat janë problemet e tyre më të mëdha. Ju do të mësoni gjithashtu se si të mund të identifikoni speciet të cilat vrojtoni, dhe ndërkohë ne do t’ju mundësojmë disa aktivitete të cilat do ti pregatisim gjatë muajve pasardhës.

Twitter feed is not available at the moment.