Blogu I MammalNet

Në këtë blog ne ju tregojmë histori për gjitarët që jetojnë në rrethinat tona. Tregojmë mënyrën se si ju mund të na ndihmoni në ruajtjen e tyre dhe cilat janë problemet e tyre më të mëdha. Ju do të mësoni gjithashtu se si të mund të identifikoni speciet të cilat vrojtoni, dhe ndërkohë ne do t’ju mundësojmë disa aktivitete të cilat do ti pregatisim gjatë muajve pasardhës.

ASF in domestic pigs in Germany. The national reference laboratory Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) confirmed the finding in 3 sites, 1 in Spree-Neisse district and 2 in the Märkisch-Oderland district.
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/7/ASF-Germany-first-outbreaks-of-ASF-in-domestic-pigs-771160E/

Load More...