Блог на Mammalnet

Во овој блог ќе ви раскажеме стории за цицачите кои живеат во нашата околина. Како можете да соработувате за да им помогнете во нивното зачувување и кои се нивните главни проблеми. Исто така, ќе можете да научите како да ги идентификувате и разберете подобро видовите што ги набудувате. Ние ќе ви кажеме дел од активностите што ќе ги подготвиме во текот на следните месеци.

Twitter feed is not available at the moment.