Блог на Mammalnet

Во овој блог ќе ви раскажеме стории за цицачите кои живеат во нашата околина. Како можете да соработувате за да им помогнете во нивното зачувување и кои се нивните главни проблеми. Исто така, ќе можете да научите како да ги идентификувате и разберете подобро видовите што ги набудувате. Ние ќе ви кажеме дел од активностите што ќе ги подготвиме во текот на следните месеци.

ASF in domestic pigs in Germany. The national reference laboratory Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) confirmed the finding in 3 sites, 1 in Spree-Neisse district and 2 in the Märkisch-Oderland district.
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/7/ASF-Germany-first-outbreaks-of-ASF-in-domestic-pigs-771160E/

Load More...