Kuna bjelica

Martes foina

Red:

Carnivora.

Porodica

Mustelidae.

Habitat:

rijeka i močvara, na drvetu, šuma, grm, alpski/planinski, prerija i stepa, obradiva površina.

Svijetlo smeđie krzno s kremastim prsima i vratom, duži rep, više izdužene i čoškaste glave s kraćim, zaobljenijim i široko razmaknutim ušima

Gallery

Martes-foina

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️