Stepski miš

Apodemus uralensis

Red:

Rodentia.

Porodica

Muridae.

Habitat:

rijeka i močvara, šuma, prerija i stepa, obradiva površina.

Smeđa leđa i bijeli trbuh, zaobljenih ušiju sa tamnim obrubom

Gallery

original
By: Nina Sadykova

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️