Pirinejska divokoza

Rupicapra pyrenaica

Red:

Artiodactyla.

Porodica

Bovidae.

Habitat:

alpski/planinski.

Smeđe do crno-smeđe krzno, tamne mrlje oko očiju, na glavi kuke zakrivljene u natrag

Gallery

Rupicapra_rupricapra

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️