Crni štakor

Rattus rattus

Red:

Rodentia.

Porodica

Muridae.

Habitat:

vodena, rijeka i močvara, na drvetu, šuma, grm, obradiva površina.

Krzna se razlikuju u boji od crne do sivo smeđe boje, manji su od smeđih štakora, imaju dulje, tanje repove i imaju relativno veće oči i uši bez dlake

Gallery

Rattus_rattus

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️