Kunić

Oryctolagus cuniculus

Red:

Lagomorpha.

Porodica

Leporidae.

Habitat:

pod zemljom, šuma, grm, prerija i stepa, obradiva površina.

Razmjerno mali sa sivo smeđim krznom, smeđim mrljama na prsima i bijelo sivim trbuhom, bez crnih vrhova ušiju i proporcionalno kraćih nogu

Gallery

Oryctolagus_cuniculus

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️