Američka vidrica

Neovison vison

Red:

Carnivora.

Porodica

Mustelidae.

Habitat:

vodena, rijeka i močvara.

Smeđe-crno krzno, uska njuška, mala, bijela brada i bijelo grlo

Gallery

Neovison_vison

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️