Obična poljska voluharica

Microtus arvalis

Red:

Rodentia.

Porodica

Cricetidae.

Habitat:

pod zemljom, šuma, alpski/planinski, prerija i stepa.

Tamno smeđa ili žuto-smeđa leđa s bijelosivim trbuhom, tupom njuškom, malim ušima i relativno kratkim repom prekrivenim rijetkom kratkom dlakom

Gallery

Microtus_arvalis

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️