Jazavac

Meles meles

Red:

Carnivora.

Porodica

Mustelidae.

Habitat:

rijeka i močvara, pod zemljom, šuma, grm, prerija i stepa, obradiva površina.

Krupan i siv, s kratkim, maljavim repom, bijelim trbuhom i crnim šapama te karakterističnim crno-bijelim prugastim licem

Gallery

mele meles

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️