Iberijski ris

Lynx pardinus

Red:

Carnivora.

Porodica

Felidae.

Habitat:

šuma, grm.

Žuto sjajno kratko krzno, pjegavi uzorak, kratkog tijela, dugih nogu, kratakog repa, mala glava s ušima i brkovima na licu.

Gallery

Lynx_pardinus

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️