Divlja mačka

Felis silvestris

Red:

Carnivora.

Porodica

Felidae.

Habitat:

rijeka i močvara, na drvetu, šuma, grm, obradiva površina.

Veća i krupnija od kućne mačke s bogatim debljim repom, izraženih i vidljivih prstenova na repu

Gallery

FelisSilvestris

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️