Dvobojna rovka

Crocidura leucodon

Red:

Soricomorpha.

Porodica

Soricidae.

Habitat:

šuma, grm, alpski/planinski.

Smeđa leđa i bijeli trbuh s izrazitom linijom između boja, njuška može biti ružičaste boje

Gallery

original

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️