Čagalj

Canis aureus

Red:

Carnivora.

Porodica

Canidae.

Habitat:

rijeka i močvara, šuma, grm, prerija i stepa, obradiva površina.

Sličan je sivom vuku, ali vidljivo manji, više izduženog trupa, manje istaknutim čelom, kraćim nogama i repom te užom šiljastom njuškom

Gallery

original
By: machyjakub

🐾👣

🐇💩🐗

💀☠️