Fotografija rezultata II

Ako želite sudjelovati, trebate učitati fotografiju u aplikaciju iMammalia sa geolokacijom i datumom

REZULTATA -- 258 🗳

Tilman Adler – 56.6%  ❤️❤️❤️

Julia Ferrer
37.4% ❤️

Dr. Christie Franke
4.3% ❤️

Romeo Mance
1%  ❤️

Edu Boveda
0.7% ❤️